Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

1.E

Fyzika - Majová    FYZ -Majová 2          FYZ 3      FYZ 4       FYZ 5      FYZ 6

E - Drápal    E - Drápal       E 3       E 4      E 5     E 6     E7

ZECH - Urubková           ZECH 2     ZECH 3      ZECH 4      ZECH 5

MY - Divacký         MY 2

MAT - Majová        MAT 2      MAT 3      MAT 4     MAT5

EM - Drápal     EM - Drápal 2        EM 3       EM 4     EM 5     EM 6     EM 7

AJ - Zapletalová      AJ 2     AJ 3

AJ - Šebela         AJ 2      AJ 3

OK - Divácký           OK 2

CJL - Nesvadbová       CJL 2      CJL 3

OBN - Mňačková     OBN - Mňačková       OBN 2        OBN 3

TECH - Prokipčáková     TECH 2

TECH - Drápal      TECH 2       TECH 3      TECH 4     TECH 5

TV - Sivák

ICT - Martykán

Informace pro studenty - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace