Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

1.E

Fyzika - Majová    FYZ -Majová 2          FYZ 3

E - Drápal    E - Drápal       E 3       E 4      E 5

ZECH - Urubková           ZECH 2

MY - Divacký         MY 2

MAT - Majová       MAT - Majová 2     MAT 3      MAT 4

EM - Drápal     EM - Drápal 2        EM 3       EM 4

AJ - Zapletalová

AJ - Šebela         AJ 2

OK - Divácký           OK 2

CJL - Nesvadbová

OBN - Mňačková     OBN - Mňačková       OBN 2        OBN 3

TECH - Prokipčáková

TECH - Drápal      TECH 2

TV - Sivák

ICT - Martykán

Informace pro studenty - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace