Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

1.M

Fyzika - Majová      FYZ - Majová 2         FYZ 3      FYZ 4       FYZ 5      FYZ 6

Český jazyk - Neničková      CJL - Neničková 2         CJL 3        CJL 4      CJL 5      CJL 6

Dějepis - Neničková       DEJ - Neničková 2         DEJ 3      DEJ 4

Matematika - Koiš           MAT 2      MAT 3

E - Pavlas 1     E - Pavlas 2       E 3       E4

ZECH - Urubková           ZECH 2      ZECH 3       ZECH 4      ZECH 5

ICT - Martykán

TK - Divácký        TK 2

AJ - Malacková   AJ - Malacková (přít. čas průběh.)    AJ 2         AJ 3      AJ 4       AJ 5    AJ 6    AJ7

STR - Hlahůlková          STR 2          STR 3       STR 4       STR 5       STR 6

ZSTAV - Prokipčáková        ZSTAV 2      ZSTAV 3

TV - Sivák

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace