Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

1.N

Dějepis - Neničková    DEJ - Neničková 2        DEJ 3       DEJ 4

Ekonomika podniku - Brhelová (prezentace)      Ekonomika podniku - Brhelová     EK - Brhelová 2        EKP 3        EKP 4       EKP 5       EKP 6

ČJL - Nesvadbová        CJL2       CJL 3      CJL 4       CJL 5

OBN - Nesvadbová            OBN - Nesvadbová 2

Marketing - Brhelová                 Marketing - Brhelová(prezentace)       Market._ Brhelová 2        Marketing (Cena-video) 4        Marketing 5           Market 6        Market 7      Market 8     Market 9

AJ - Šebela     AJ - Šebela 2       AJ 3       AJ 4     AJ 5     AJ 6

ICT - Martykán

Účetnictví - Brhelová       ÚČ 2        Kontrola _ Brhelová        UČ 3       UČ 4      ÚČ 5      ÚČ 6        ÚČ7

Kontrola - Brhelová(2.4.)           Kontrola (12:4)        Kontrola 17.4.      Kontrola 24.4.     Kontrola 30.4.

AJ - Malacková   AJ - Malacková(stupňování příd. jm.)     AJ 2        AJ 3       AJ4      AJ 5     AJ 6    AJ7

PSY - Mňačková           PSY 2

PV - Mňačková         PV 2

PEK - Ondroušek

TV - Sivák

MAT - Urubková           MAT 2        MAT 3      MAT 4

INFO - PRAXE

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace