Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

1.N

Dějepis - Neničková    DEJ - Neničková 2        DEJ 3

Ekonomika podniku - Brhelová (prezentace)      Ekonomika podniku - Brhelová     EK - Brhelová 2        EKP 3

ČJL - Nesvadbová        CJL2       CJL 3

OBN - Nesvadbová            OBN - Nesvadbová 2

Marketing - Brhelová                 Marketing - Brhelová(prezentace)       Market._ Brhelová 2        Marketing (Cena-video) 4        Marketing 5

AJ - Šebela     AJ - Šebela 2       AJ 3

ICT - Martykán

Účetnictví - Brhelová       ÚČ 2        Kontrola _ Brhelová        UČ 3

Kontrola - Brhelová(2.4.)

AJ - Malacková   AJ - Malacková(stupňování příd. jm.)     AJ 2        AJ 3

PSY - Mňačková           PSY 2

PV - Mňačková         PV 2

PEK - Ondroušek

TV - Sivák

MAT - Urubková           MAT 2

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace