Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

1.PE

Český jazyk - Neničková        CJL 2       CJL 3      CJL 4

Stroje a zařízení - Bobčík      STR a ZA 2 - Bobčík       SZ3

Technologie - Bobčík           TECH - Bobčík 2        TECH3

ICT - Ondroušek 1           ICT - Ondroušek 2           ICT - Ondroušek (prezentace)           ICT 3       ICT 4

Elektrotechnika - Bobčík(učebnice)            Elektrotechnika - Bobčík        E 3        E 4       E 5

SV _ Menšíková        SV 2        SV 3      SV 4       SV 5

PŽ - Menšíková        PŽ 2        PŽ 3       PŽ 4

Zákl. peč. - Pinterová       ZP 2      ZP 3     ZP 4     ZP 5

UP - Menšíková        UP 2       UP 3       UP 4

OBN - Mňačková 1       OBN - Mňačková 2      OBN - Mňačková 3        OBN 4    OBN 5

MAT - Menšíková     MAT - Menšíková        MAT 3      MAT 4       MAT 5

Výživa - Vaculíková            Výživa 2         Výživa 3       Výživa 4        Výživa 5

Technická dokument. - Bobčík        Tech. dok. 2 - Bobčík

OV - Šupová       OV 2     OV 3

OV - Hýblová         OV 2

OV - Jagošová

OV _ Beránková       OV 2       OV 3     OV 4

OV - Bobčík

TV - Sivák

ZDR - Pataki

Informace tř. učitele           INFO 2

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace