Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

2.A

Matematika - Majová          MAT 2      MAT 3     MAT4

IVK - Havliš          IVK 2      IVK 3      IVK 4      IVK 5

OBN - Nesvadbová          OBN 2

OCV - Havliš      OCV - Havliš      OCV 3       OCV 4      OCV 5

VTP - Havliš      VTP 2        VTP 3      VTP 4     VTP 5

TECH - Divácký       TECH 2       TECH3

MY - Prokipčáková          MY 2        MY 3      MY 4

VS - Prokipčáková          VS 2        VS 3

PL - Hlahůlková       PL 2      PL 3     PL 4

CJL - Nesvadbová       CJL 2      CJL 3

SZ - Jakša       SZ 2      SZ 3

AJ - Šebela       AJ 2    AJ 3

OK - Divácký

ICT, FYZ - Martykán

OV - Ivan

TK - Prokipčáková     TK2

AJ - Malacková      AJ       AJ 3        AJ 4     AJ 5

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace