Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

2.A

Matematika - Majová          MAT 2

IVK - Havliš          IVK 2

OBN - Nesvadbová

OCV - Havliš      OCV - Havliš

VTP - Havliš      VTP 2

TECH - Divácký       TECH 2

MY - Prokipčáková          MY 2        MY 3

VS - Prokipčáková          VS 2

PL - Hlahůlková       PL 2

AJ - Malacková

CJL - Nesvadbová

SZ - Jakša

AJ - Šebela

ICT, FYZ - Martykán

OV - Ivan

TK - Prokipčáková

AJ - Malacková        AJ 2

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace