Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

2.M

Fyzika - Majová     FYZ - Majová 2     FYZ 3     FYZ 4

Český jazyk - Neničková     CJL - Neničková 2         CJL 3        CJL 4       CJL 5    CJL 6

IVK - Zapletalová      IVK - Zapletalová 2       IVK 3

MR - Havliš        MR 2      MR 3      MR 4     MR 5

ICT - Martykán

VTV - Havliš      VTV 2      VTV 3

VTP - Havliš       VTP - Havliš 2         VTP 3

AUT - Janča     AUT - Janča 2          AUT 3     AUT 4      AUT 5     AUT 6

MAT - Majová          MAT 2      MAT 3        MAT 4      MAT 5      MAT6

EM - Drápal          EM - Drápal 2       EM - Drápal 3         EM 4         EM 5      EM 6    EM 7     EM 8

ES - Drápal           ES - Drápal 2      ES- Drápal 3       ES 4      ES 5      ES 6     ES 7

OBN - Mňačková    OBN - Mňačková 2       

4 OBN 3

AJ - Malacková     AJ - Malacková (stupňování příd. jm.)       AJ 2          AJ 3      AJ 4      AJ 5     AJ 6    AJ7

ET - Drápal        ET 2       ET 3      ET 4      ET 5      ET 6

TK - Voznica       TK 2      TK 3     TK 4    TK 5

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace