Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

2.M

Fyzika - Majová     FYZ - Majová 2    

Český jazyk - Neničková     CJL - Neničková 2         CJL 3

IVK - Zapletalová      IVK - Zapletalová 2

MR - Havliš        MR 2

ICT - Martykán

VTV - Havliš

VTP - Havliš       VTP - Havliš 2

AUT - Janča     AUT - Janča 2          AUT 3

MAT - Majová          MAT 2      MAT 3

EM - Drápal          EM - Drápal 2       EM - Drápal 3         EM 4         EM 5

ES - Drápal           ES - Drápal 2      ES- Drápal 3       ES 4

OBN - Mňačková    OBN - Mňačková 2        OBN 3

AJ - Malacková     AJ - Malacková (stupňování příd. jm.)       AJ 2          AJ 3

ET - Drápal        ET 2       ET 3

TK - Voznica       TK 2

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace