Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

2.N

Ekonomika - Brhelová       EK - Brhelová         Kontrola - Brhelová        EK 3       EK 4     EK 5      EK 6

Marketing - Brhelová       Market.-Brhelová 2          Marketing (Cena-video) 3          Marketing 4        Market 5       Market 6        Market 7      Market 8

Kontrola 12.4.       Kontrola 17.4.      Kontrola 24.4.     Kontrola 30.4.

PEK - Ondroušek 1       PEK - Ondroušek 2        PEK - Ondroušek 3        PEK 4

ČJL - Nesvadbová      ČJL - Nesvadbová 2       CJL 3        CJL 4      CJL 5      CJL 6      CJL 7      CJL 8    CJL9

OBN - Nesvadbová        OBN - Nesvadbová 2

Účetnictví - Brhelová (prezentace)     Účetnictví - Brhelová 1      Účetnictví - brhelová 2       ÚČ 3        UČ 4     UČ 5       ÚČ 6      ÚČ 7       ÚČ8

Kontrola úkolů Brhelová(2.4.)

AJ - Šebela    AJ - Šebela 2        AJ 3     AJ 4       AJ 5      AJ 6

ICT - Martykán

MAT - Majová          MAT 2      MAT 3     MAT 4

INFORMACE - Brhelová

PV - Mňačková       PV - Mňačková 2

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace