Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

2.SU2

STO_Menšíková5      STO6      STO7       STO8

ZZ_Jakša                 ZZ2           ZZ3

OBV_Jakša              OBV2        OBV3

HV_Vaculíková            HV2        HV3

PAV_Vaculíková         PAV2         PAV3       PAV4

TECH_Vaculíková     TECH2       TECH3    TECH4

MAT_Menšíková6      MAT7         MAT8

CJL_Menšíková6       CJL7       CJL8

TV_Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace