Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

3.A

Ekonomika - Zapletalová          EK 2        EK 3       EK 4     EK 5

Plynárenství - Hlahůlková         PL 2        PL 3      PL 4     PL 5

IVK - Havliš      IVK 2      IVK 3     IVK 4

OCV - Havliš        OCV 2       OCV 3     OCV 4

ČJL - Nesvadbová         CJL2        CJL 3       CJL 4

OBN - Nesvadbová       OBN 2

VTP - Hlahůlková         VTP 2          VTP 3       VTP 4      VTP 5       VTP 6      VTP7

TK - Voznica     TK - Voznica 2     TK - Voznica 3      TK 4      TK 5

AJ - Šebela         AJ 2       AJ 3

ICT - Martykán

MAT - Urubková            MAT 2      MAT 3       MAT 4

AJ - Malacková       AJ 2       AJ 3      AJ 4     AJ 5

TV - Sivák

AM - Voznica             AM 2     AM 3     AM 4

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace