Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

3.A

Ekonomika - Zapletalová          EK 2        EK 3       EK 4

Plynárenství - Hlahůlková         PL 2        PL 3

IVK - Havliš      IVK 2

OCV - Havliš        OCV 2

ČJL - Nesvadbová         CJL2        CJL 3       CJL 4

OBN - Nesvadbová

VTP - Hlahůlková         VTP 2          VTP 3

TK - Voznica     TK - Voznica 2     TK - Voznica 3

AJ - Šebela         AJ 2

ICT - Martykán

MAT - Urubková            MAT 2

AJ - Malacková       AJ 2       AJ 3

TV - Sivák

AM - Voznica             AM 2

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace