Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

3.B

Technologie - Voznica        TECH 2       TECH 3     TECH 4      TECH 5

Ekonomika - Zapletalová         EK 2         EK 3         EK 4       EK 5

Občanská nauka - Neničková        OBN 2      OBN 3      OBN 4

ČJL - Nesvadbová             CJL2         CJL 3        CJL 4       

STR - Hlahůlková          STR 2        STR 3      STR 4

MAT - Majová          MAT 2      MAT 3     MAT 4     MAT 5

AJ - Šebela          AJ 2      AJ 3

ICT - Martykán

AJ - Malacková           AJ 2      AJ 3     AJ 4

CJL - Neničková         CJL 2         CJL 3       CJL 4       CJL 5

MAT - Urubková          MAT 2       MAT 3      MAT 4

AM -Voznica     AM - Voznica       AM 3

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace