Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

3.B

Technologie - Voznica

Ekonomika - Zapletalová         EK 2         EK 3         EK 4

Občanská nauka - Neničková        OBN 2

ČJL - Nesvadbová             CJL2         CJL 3        CJL 4

STR - Hlahůlková          STR 2

MAT - Majová          MAT 2

AJ - Šebela          AJ 2

ICT - Martykán

AJ - Malacková           AJ 2

CJL - Neničková         CJL 2

MAT - Urubková          MAT 2

AM -Voznica     AM - Voznica

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace