Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

3.M

Český jazyk - Neničková      CJL - Neničková 2          CJL 3

Občanská nauka - Neničková

Automatizace - Janča    AUT - Janča 2         AUT 3

Elektronika - Janča     EN - Janča 2         EN 3

Ekonomika - Brhelová (prezentace)           Ekonomika - Brhelová       Kontrol - Brhelová        EK 4

IVK - Havliš      IVK 2

ICT - Martykán

MR - Havliš          MR 2

VTP - Havliš

VTV _ Havliš

MAT - Majová      MAT - Majová 2         MAT 3

ET - Drápal         ET - Drápal 2       ET 3      ET 4

EM - Drápal    EM - Drápal 2

PL - Hlahůlková        PL 2

ES - Drápal           ES 2         ES 3       ES 4

AJ - Šebela

TK - Voznica      TK 2

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace