Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

3.M

Český jazyk - Neničková      CJL - Neničková 2          CJL 3        CJL 4       CJL 5      CJL 6

Občanská nauka - Neničková         OBN 2

Automatizace - Janča    AUT - Janča 2         AUT 3       AUT 4     AUT 5

Elektronika - Janča     EN - Janča 2         EN 3       EN 4      EN 5     EN 6

Ekonomika - Brhelová (prezentace)           Ekonomika - Brhelová       Kontrol - Brhelová        EK 4      EK 5      EK 6

IVK - Havliš      IVK 2        IVK 3     IVK 4      IVK 5

ICT - Martykán

MR - Havliš          MR 2      MR 3      MR4      MR 5

VTP - Havliš

VTV _ Havliš        VTV 2      VTV 3      VTV 4

MAT - Majová      MAT - Majová 2         MAT 3     MAT 4      MAT 5

ET - Drápal         ET - Drápal 2       ET 3      ET 4       ET 5      ET 6

EM - Drápal    EM - Drápal 2      EM 3

PL - Hlahůlková        PL 2      PL 3      PL 4

ES - Drápal           ES 2         ES 3       ES 4     ES 5      ES 6       ES 7

AJ - Šebela       AJ 2     AJ 3

TK - Voznica      TK 2     TK 3      TK 4      TK 5

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace