Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

3.Z

Zdravím pánové, s největší pravděpodobností se budete jako žáci závěrečného ročníku vracet do školy 11. května. Vše bude upřesněno na webu školy. Prosím, pozorně jej sledujte.

                                                                                                                       Zdraví J. Martykán

Ekonomika - Zapletalová           EK 2           EK 3        EK 4      EK 5

Občanská nauka - Neničková           OBN 2         OBN 3      OBN 4

STK - Vavříček 1          STK - Vavříček 2      STK 3      STK 4       STK 5

Aplikovaná matematika - Drápal    AM -Drápal 2         AM 3       AM 4     AM 5      AM6     AM 7

ČJL - Nesvadbová        CJL2         CJL 3       CJL 4     

MY - Prokipčáková        MY 2       MY 3

ICT - Martykán

OK - Prokipčáková           OK 2        OK 3

VS (ZD) - Jakša          VS 2         VS 3      VS 4      VS 5

TECH - Zapletalová PK         TECH 2         TECH 3        TECH 4       TECH 5

TECH - Divácký       TECH - Divácký 2       TECH 3       TECH 4     TECH 5

EN - Janča      EN - Janča 2        EN 3        EN 4       EN 5

MAT - Majová           MAT 2       MAT 3       MAT 4     MAT 5

AJ - Šebela         AJ 2      AJ 3

CJL - Neničková           CJL 2         CJL 3         CJL 4      CJL 5

AJ - Malacková            AJ 2        AJ 3      AJ 4

MY (POK) - Zapletalová    MY (POK) - Zapletalová 2    MY (POK)- Zapletalová 3       MY 4

OK - Divácký      OK 2

MAT - Urubková           MAT 2        MAT 3        MAT 4

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace