Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

3.Z

Ekonomika - Zapletalová           EK 2           EK 3        EK 4

Občanská nauka - Neničková           OBN 2

STK - Vavříček 1          STK - Vavříček 2      STK 3      STK 4

Aplikovaná matematika - Drápal    AM -Drápal 2         AM 3       AM 4

ČJL - Nesvadbová        CJL2         CJL 3       CJL 4

MY - Prokipčáková        MY 2

ICT - Martykán

OK - Prokipčáková           OK 2

VS (ZD) - Jakša          VS 2         VS 3

TECH - Zapletalová PK         TECH 2         TECH 3

TECH - Divácký       TECH - Divácký 2       TECH 3

EN - Janča      EN - Janča 2        EN 3

MAT - Majová           MAT 2       MAT 3

AJ - Šebela         AJ 2

CJL - Neničková           CJL 2

AJ - Malacková            AJ 2

MY (POK) - Zapletalová    MY (POK) - Zapletalová 2    MY (POK)- Zapletalová 3

OK - Divácký      OK 2

MAT - Urubková           MAT 2

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace