Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

4.M

CJL9Ekonomika - Zapletalová       EK 2           EK 3        EK 4       EK 5

Vytápění - Havliš       VTP 2

Plynárenství - Hlahůlková       PL 2        PL 3      PL 4       PL 5

IVK - Havliš      IVK 2       IVK 3       IVK 4      IVK 5

ČJL - Nesvadbová           ČJL - Nesvadbová 2       CJL 3          CJL 4         CJL 5     CJL 6      CJL 7     CJL 8     CJL9

MR - Havliš        MR 2        MR 3    MR 4

VTV - Havliš     VTV 2      VTV 3

OBN - Nesvadbová         OBN - Nesvadbová 2

EN - Janča      EN - Janča 2           EN 3           EN 4     EN 5     EN 6

AJ - Šebela      AJ - Šebela 2       AJ 3        AJ 4       AJ 5    AJ 6

MAT - Majová        MAT 2      MAT 3     MAT 4

OCV - Havliš

TV - Sivák

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace