Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Výsledky I. kola přijímacího řízení - 29. 4. 2019

Seznamy přijatých uchazečů do studijních oborů  naleznete

v sekci PRO UCHAZEČE - VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

http://www.soukyjov.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni-a-zkousek

Termín pro podání zápisového lístku: 15. května 2019


© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17