Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

III. kolo přijímacího řízení

Ředitel SOU Kyjov, p. o., vyhlásil dne 30. 6. 2020  III. kolo přijímacího řízení.

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 28. 8. 2020

Kritéria přijímacího řízení naleznete na http://www.soukyjov.cz/prijimaci-rizeni

Do oborů s maturitní zkouškou (Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Podnikání) se přijímací zkoušky nekonají!

  Název oboru Kód oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
    (volná místa)
Podnikání (dvouleté nástavbové studium s maturitou) 64-41-L/51 8
Mechanik instalatérských a elektrotechn. zařízení 39-41-L/02 3
Strojní mechanik (jednoleté zkrácené studium) 23-51-H/01 7
Montér suchých staveb (jednoleté zkrácené studium) 36-66-H/01 6
Instalatér 36-52-H/01 2
Zedník 36-67-H/01 2
Ošetřovatel 53-41-H/01 2
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 5
Zednické práce 36-67-E/01 1
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 6
Pečovatelské služby 75-41-E/01 8
Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 6
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 5

 

Více informací na tel. 774 405 610 nebo 518 615 109.

email: nenickova@soukyjov.cz


© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17