Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Výzva

Výzva pro občany Jihomoravského kraje, kteří by se rádi zapojili do činnosti školských rad

zřizovaných krajem.

 

Hledají se odborníci a další zájemci z řad veřejnosti o práci ve školských radách zřizovaných při školách, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Školská rada je samosprávný orgán školy, který dává žákům a jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, možnost podílet se na správě školy.

Prací ve školské radě můžete svými zkušenostmi a nápady přispět k rozvoji školy, která je Vám nějakým způsobem blízká, do které chodí nebo budou chodit Vaše děti, do které jste chodili Vy, rodiče...

Pokud vás tato možnost občanské služby zaujala, přečtěte si na níže uvedeném odkazu další podrobnosti.  Zde naleznete také pokyny, jakým způsobem se zapojit:

VÝZVA PRO OBČANY - ZAPOJENÍ DO ČINNOSTI ŠKOLSKÝCH RAD

 

 

 

 


© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17