Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Zdravotní pojištění

Upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že přihlášení žáků střední školy ke zdravotnímu pojištění nezabezpečuje škola! Tuto povinnost má zákonný zástupce nebo zletilý žák.


© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17