Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Nové obory vzdělání pro šk. rok 2019/2020

Pro příští školní rok nabízíme nově dva obory vzdělání -

možno podat přihlášky ke studiu do 1. 3. 2019!

 

OŠETŘOVATEL - OŠETŘOVATELKA (53-41-H/01) - tříletý obor s výučním listem

Obor je určen pro dívky i chlapce. Žáci získají potřebné znalosti zdravotnictví a sociálních služeb.

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Možnost dalšího vzdělávání: absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, může pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu - obor PODNIKÁNÍ (je součástí nabídky školy).

 

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE (26-51-E/01) - tříletý obor s výučním listem

Absolvent provádí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní práce, obsluhuje výrobní zařízení a provádí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského charakteru. Vyhláška 50!

 


Nabídku všech oborů vzdělání naleznete v sekci PRO UCHAZEČE - OBORY VZDĚLÁNÍ.

 


© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17