Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy vyhlásil I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.


Kritéria přijetí žáků v I. kole přijímacího řízení, počty přijímaných žáků

a nabídku oborů naší školy

naleznete v sekci

PRO UCHAZEČE  -  OBORY VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

 


Informace pro I. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku SŠ 

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlášku ke vzdělávání (ke studiu) podává uchazeč nebo jeho zákonný zástupce na tiskopise, který získá na ZŠ. Tiskopisy přihlášek jsou rovněž k dispozici na webových stránkách nebo si je lze vyzvednout na sekretariátě naší školy.

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku je možné zaslat poštou nebo přinést osobně na sekretariát školy.

Termín pro podání přihlášek je 2. března 2020 (včetně).

U všech oborů, kromě nástavbového studia (obor Podnikání), je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti - přihláška musí být potvrzená od lékaře!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů (více informací na http://www.soukyjov.cz/prijimaci-rizeni).

Uchazeči o studium ve tříletých učebních oborech, jednoletých zkrácených učebních oborech a dvouletém učebním oboru, zakončených závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu, přijímací zkoušky nekonají!

Do všech studijních oborů ukončených maturitní zkouškou se v rámci přijímacího řízení konají centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury:

Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána nejpozději 14 dní před termínem jejich konání.

Více informací o přijímacím řízení do maturitních oborů naleznete ZDE a na stránkách CERMAT https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019.

VÝSLEDKY

Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM pro maturitní obory. Výsledky přijímacího řízení pro učební obory budou zveřejněny dne 22. dubna 2020.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, jiný uchazeč jej může získat od krajského úřadu na základě písemné žádosti.

Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč svůj zájem o studium střední školy. Zápisový lístek je třeba odevzdat na střední školu do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledku přijímacího řízení (zveřejnění na webu školy).

Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří jsou přijati do nástavbového a jednoletého zkráceného studia.


© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17