Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Celoživotní vzdělávání

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vzhledem k vládním omezením se zkoušky až do odvolání nekonají!!! 

Profesní kvalifikace lze získat na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vedou až k získání úplné profesní kvalifikace v oboru – výučnímu listu.

 

Profesní kvalifikace v oboru Instalatér:

§ Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

§ Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-004-H)

§ Topenář (36-005-H)

 

Každou profesní kvalifikaci je možné absolvovat bez návaznosti na ostatní a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

 

obor INSTALATÉR (36-52-H/01) - úplná profesní kvalifikace

Závěrečnou zkoušku s výučním listem lze složit po předložení osvědčení o získání všech výše uvedených profesních kvalifikací v oboru.

 

 

Profesní kvalifikace v oboru Elektrotechnické a strojně montážní práce:

§ Elektrické instalace (26-008-E)                 

§ Elektrické rozvody (26-009-E)                    

§ Elektrická zařízení (26-010-E)                   

Každou profesní kvalifikaci je možné absolvovat bez návaznosti na ostatní a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

 

obor ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE (26-99-E/03) - úplná profesní kvalifikace

Závěrečnou zkoušku s výučním listem lze složit po předložení osvědčení o získání všech výše uvedených profesních kvalifikací v oboru.

Absolvent tohoto oboru může následně vykonat zkoušky dle právních předpisů

(vyhlášky č. 50/1978 Sb.)pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Tuto zkoušku může vykonat v našem SOU.

 

Tiskopis přihlášky k závěrečným zkouškám oboru ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

 

Vstupní předpoklady pro všechny profesní kvalifikace

Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a dále pro absolventy středních či vysokých škol, kteří chtějí získat nebo si doplnit částečnou či úplnou profesní kvalifikaci.  

 

Kontakt a bližší informace:

Markéta Kozáková

telefon: 518 615 329

kozakova@soukyjov.cz

 

www.narodnikvalifikace.cz

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace