Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Celoživotní vzdělávání

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

- v září 2021 začínáme - přijímáme přihlášky

Dílčí zkouška 26-008-E Elektrické instalace

Elektroinstalace v parapetním kanále

Dílčí zkouška 26-009-E Elektrické rozvody

Reverzace asynchronního motoru

Dílčí zkouška 26-010-E Elektrická zařízení

555 - blikač se dvěma LED

 

Profesní kvalifikace lze získat na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vedou až k získání úplné profesní kvalifikace v oboru – výučnímu listu.

Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a dále pro absolventy středních či vysokých škol, kteří chtějí získat nebo si doplnit částečnou či úplnou profesní kvalifikaci.

Každou profesní kvalifikaci je možné absolvovat bez návaznosti na ostatní a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

 

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE (26-99-E/03) - úplná profesní kvalifikace

Absolvent tohoto oboru může následně vykonat zkoušky dle právních předpisů (vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Závěrečnou zkoušku s výučním listem lze složit po předložení osvědčení z těchto profesních kvalifikací:

* Elektrické instalace (26-008-E)                 

Elektrické rozvody (26-009-E)                    

Elektrická zařízení (26-010-E)                   

 

INSTALATÉR (36-52-H/01) - úplná profesní kvalifikace

Závěrečnou zkoušku s výučním listem lze složit po předložení osvědčení z těchto profesních kvalifikací:

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-004-H)

Topenář (36-005-H)

  

Tiskopis přihlášky k závěrečným zkouškám oboru ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

 

 

Kontakt a bližší informace:

Markéta Kozáková

telefon: 518 615 329

kozakova@soukyjov.cz

 

www.narodnikvalifikace.cz

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace