Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Kontakty

Vedení školy

RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

kois@soukyjov.cz

ředitel SOU

tel.: 518 305 320 / 774 405 602

Ing. Zdeněk Pavlas

pavlas@soukyjov.cz

zástupce ředitele pro praktické vyučování, zástupce statutárního orgánu

tel.: 518 615 051 / 774 405 603

Ing. Jana Šašinková

sasinkova@soukyjov.cz

zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

tel.: 518 324 429 / 774 405 601

Ing. Leona Machálková

machalkova@soukyjov.cz

ekonomka, zástupce ředitele TEP (technicko-ekonomický úsek)

tel.: 518 305 324 / 774 405 604

Bc. Simona Něničková

nenickova@soukyjov.cz

personalistka, sekretářka, studijní oddělení

tel.: 518 615 109, 774 405 610

 

Anna Polášková

polaskova@soukyjov.cz

vedoucí hospodářské správy MPV Havlíčkova

tel.: 518 305 322 / 774 405 609

 

Anežka Zemánková

zemankova@soukyjov.cz

vedoucí hospodářské správy MPV Za Humny

tel.: 518 612 880 / 774 405 611

 

Bc. Josef Mikulčík

mikulcik@soukyjov.cz

vedoucí učitel praktického vyučování Havlíčkova

tel.: 518 615 329 / 774 405 614

 

Mgr. Hana Bednaříková

bednarikova@soukyjov.cz

vedoucí učitelka praktického vyučování a praktické školy Za Humny

tel.: 518 613 762 / 774 405 607

Josef Matyáš

matyas@soukyjov.cz
 

vedoucí učitel praktického vyučování Za Humny

tel.: 518 613 763 / 774 405 606

 

Mgr. Lenka Pataki

pataki@soukyjov.cz

výchovná poradkyně

tel.: 518 324 429 / 774 405 605

Mgr. Hana Mňačková

mnackova@soukyjov.cz

školní speciální pedagožka, školní metodička prevence

tel.: 518 324 429 / 774 405 608

 

Mgr. Pavel Jakša

jaksa@soukyjov.cz

školní metodik prevence

tel.: 518 305 329

 

MPV Havlíčkova 1223/17

 

Bc. Bělohoubek Libor učitel odborného výcviku 518 324 431 belohoubek@soukyjov.cz
  Blahůšek Jiří učitel odborného výcviku 518 324 431 blahusek@soukyjov.cz
Ing. Bobčík Petr učitel, učitel odborného výcviku 518 615 329 bobcik@soukyjov.cz
  Bouchnerová Martina učitelka odborného výcviku, asistentka pedagoga 518 305 321  
Ing. Brhelová Marie učitelka 518 305 327 brhelova@soukyjov.cz
  Daněčková Bohumila mzdová účetní 518 305 323 daneckova@soukyjov.cz
Ing. Divácký Vladimír učitel 518 305 329 divacky@soukyjov.cz
Ing.  Drápal Pavel učitel  518 305 328 drapal@soukyjov.cz
  Fúsková Adriana pokladní, účetní 518 305 325 fuskova@soukyjov.cz
Ing. Havliš Stanislav učitel  518 305 329 havlis@soukyjov.cz
  Hebron Jaroslav učitel odborného výcviku 518 615 329 hebron@soukyjov.cz
Ing.  Hlahůlková Pavla učitelka, koordinátorka ŠVP 518 305 321 hlahulkova@soukyjov.cz
  Hromadová Jindřiška asistentka pedagoga    
Mgr. Jakša Pavel učitel, školní metodik prevence 518 305 329 jaksa@soukyjov.cz
Bc. Janás Štěpán učitel odborného výcviku 518 324 431 janas@soukyjov.cz
Ing.  Janča František učitel  518 305 328 janca@soukyjov.cz
  Klimešová Naděžda asistentka pedagoga    
RNDr. Koiš Petr, Ph.D. ředitel SOU 518 305 320
774 405 602
kois@soukyjov.cz
  Kozáková Markéta referentka svářecí školy, účetní 518 615 329
774 405 610
kozakova@soukyjov.cz
  Macúch Marek učitel odborného výcviku 518 615 329 macuch@soukyjov.cz
Ing. Machálková Leona ekonomka, zástupce ředitele TEP 518 305 324
774 405 604
machalkova@soukyjov.cz
Mgr. Majová Světlana učitelka 518 305 329 majova@soukyjov.cz
Ing. Malacková Lenka učitelka 518 305 327 malackova@soukyjov.cz
Mgr. Martykán Jiří učitel, ICT koordinátor 518 305 328 martykan@soukyjov.cz
Mgr. Menšíková Stanislava učitelka 518 305 327 mensikova@soukyjov.cz
Bc. Mikulčík Josef vedoucí učitel PV MPV Havlíčkova, vedoucí svář. školy 518 615 329
774 405 614
mikulcik@soukyjov.cz
Mgr. Mňačková Hana učitelka, školní metodička prevence, školní speciální pedagožka 518 324 429
774 405 608
mnackova@soukyjov.cz
Mgr.  Neničková Hana učitelka  518 305 321 nenickova.h@soukyjov.cz
Bc. Něničková Simona personalistka, sekretářka, studijní oddělení 518 615 109, 774 405 610 nenickova@soukyjov.cz
  Neradilová Naděžda referentka BOZP, PO 518 305 326 neradilova@soukyjov.cz
Mgr. Nesvadbová Miriam učitelka 518 305 321 nesvadbova@soukyjov.cz
Ing. Ondroušek Tomáš učitel  518 305 328 ondrousek@soukyjov.cz
Mgr. Pataki Lenka učitelka, výchovná poradkyně 518 324 429
774 405 605
pataki@soukyjov.cz
Ing. Pavlas Zdeněk zástupce ředitele pro PV 518 305 326
774 405 603
pavlas@soukyjov.cz
  Pekárek Jan učitel odborného výcviku 518 324 431  
Mgr. Pinterová Irena učitelka, učitelka odborného výcviku 518 305 321 pinterova@soukyjov.cz
Mgr.  Polášek Jan asistent pedagoga 518 305 329  
  Polášek Zbyněk učitel odborného výcviku 518 615 329  
  Polášková Anna vedoucí hospod. správy MPV Havlíčkova 518 305 322
774 405 609
polaskova@soukyjov.cz
Ing.  Prokipčáková Silvia učitelka 518 305 327 prokipcakova@soukyjov.cz
  Rudický Roman učitel odborného výcviku 518 324 431 rudicky@soukyjov.cz
Mgr. Sivák Róbert učitel 518 305 328 sivak@soukyjov.cz
  Suchánek Vladimír učitel odborného výcviku 518 615 329  
Ing. Šašinková Jana zástupkyně ředitele pro TV 518 324 429
774 405 601
sasinkova@soukyjov.cz
Mgr. Šebela Luděk učitel 518 305 327 sebela@soukyjov.cz
  Šikulová Martina kontrolor, administrativa 518 615 109  
  Škoula Rudolf učitel odborného výcviku 518 615 329  
  Urubková Eliška učitelka 518 305 321 urubkova@soukyjov.cz
  Vaculíková Alena účetní 518 305 325 vaculikova@soukyjov.cz
Mgr. Vaculíková Libuše učitelka 518 305 327 vaculikova.l@soukyjov.cz
  Varmuža Jiří učitel odborného výcviku 518 615 329 varmuza@soukyjov.cz
Ing. Vavříček Jiří učitel 518 305 329 vavricek@soukyjov.cz
  Vomáčka Pavel učitel odborného výcviku 518 324 431 vomacka@soukyjov.cz
  Vomela Lukáš učitel odborného výcviku 518 615 329 vomela@soukyjov.cz
Ing. Voznica Bohumil učitel 518 305 326 voznica@soukyjov.cz
Mgr.  Výleta Vojtěch školní psycholog    
  Zálešák Martin učitel odborného výcviku 518 324 431 zalesak@soukyjov.cz
Ing. Zapletalová Pavla učitelka 518 305 329 zapletalova@soukyjov.cz

 

MPV Za Humny 3303/24

 

Mgr. Bednaříková Hana vedoucí učitelka praktického vyučování - obory služeb, vedoucí učitelka praktické školy  518 613 762 bednarikova@soukyjov.cz
Bc. Beránková Marcela učitelka odborného výcviku, učitelka praktické školy 518 612 880  
  Flodrová Stanislava učitelka odborného výcviku 518 612 880  
  Guňa Jaroslav učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Huzlíková Dagmar učitelka odborného výcviku 518 612 880  
Bc. Hýblová Jarmila učitelka odborného výcviku, učitelka praktické školy 518 612 880  
  Ivan Daniel učitel odborného výcviku 518 612 880  
Bc. Jagošová Naděžda učitelka odborného výcviku 518 612 880  
  Janás Michal učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Jančík Jiří učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Kaniová Anna učitelka odborného výcviku 518 612 880  
Mgr. Kožuská Věra učitelka  518 613 762  
Bc. Kuřinová Andrea učitelka odborného výcviku 518 613 880  
  Lidáková Bedřiška asistentka pedagoga 518 613 762  
Mgr.  Malá Martina učitelka praktické školy 518 612 880 mala@soukyjov.cz
  Matyáš Josef ml. učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Matyáš Josef st. vedoucí učitel PV - stavební obory 518 613 763
774 405 606
matyas@soukyjov.cz
  Matyáš Zdeněk učitel odborného výcviku 518 612 880 matyas.z@soukyjov.cz
Bc. Miškarová Jarmila učitelka odborného výcviku 518 612 880  
Bc.  Neduchalová Marie učitelka odborného výcviku 518 612 880  
  Palme Lubomír asistent pedagoga 518 612 880  
  Pavlačková Jana asistentka pedagoga 518 612 880  
Ing. Pavlas Zdeněk zástupce ředitele pro PV 518 615 051
774 405 603
pavlas@soukyjov.cz
  Průša Petr učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Ševčík Svatopluk učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Šošovičková Monika asistentka pedagoga 518 612 880  
Bc. Šupová Dana učitelka odborného výcviku 518 612 880                             
  Vašulka Jaroslav učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Vávrová Kamila asistentka pedagoga 518 613 762  
  Zajdák Vlastimil asistent pedagoga 518 613 763  
  Zemánek František řidič, údržbář 518 612 880
774 405 613
 
  Zemánková Anežka vedoucí hosp. správy MPV Za Humny 518 612 880
774 405 611
zemankova@soukyjov.cz

 

MPV I. Javora 3018

 

  Kopečná Hana účetní, vedoucí ŠJ, provozní MPV I. Javora

518 616 193
774 405 612

kopecna@soukyjov.cz
    číšník, servírka 518 328 006  

 

 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace