Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Maturitní zkoušky

Informace o maturitních zkouškách na www.novamaturita.cz

Termíny konání písemných prací a didaktických testů JARO 2019 (JZS - jednotné zkušební schéma) - zde

Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák řediteli školy,a to nejpozději do
a) 3. prosince pro jarní zkušební období,
b) 25. června pro podzimní zkušební období.

Seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku ve společné části MaZ z českého jazyka a literatury ve školním roce 2018-2019 - zde.

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Ústní maturitní zkoušky ve zkušebním období Jaro 2019 se konají od 20. 5. do 24. 5. 2019.

viz. Rozpis 2.N
viz. Rozpis 4.M

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace