Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Maturitní zkoušky

Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák řediteli školy,a to nejpozději do
a) 3. prosince pro jarní zkušební období,
b) 25. června pro podzimní zkušební období.

Informace o maturitních zkouškách na www.novamaturita.cz

Seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku ve společné části MaZ z českého jazyka a literatury ve školním roce 2018-2019 - zde.

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace