Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Maturitní zkoušky

Přihlášku k opravné maturitní zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák řediteli školy,
a to nejpozději do
a) 1. prosince pro jarní zkušební období,
b) 25. června pro podzimní zkušební období.

Informace o maturitních zkouškách na www.novamaturita.cz

Seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku ve společné části MaZ z českého jazyka a literatury ve školním roce 2017-2018 - zde.

Maturitní předměty a termíny ve školním roce 2017/2018:

Třída 2. N         obor vzdělání: 64-41-L/51  Podnikání  (Nástavbové studium)

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

A) Společná část maturitní zkoušky:
            A1) Povinná zkouška z předmětu:   
                       Český jazyk a literatura (ČJL)

            A2) Povinná volitelná zkouška z předmětů: 
                        Anglický jazyk (AJ) 
nebo Matematika (MAT)

Termíny pro jarní zkušební období: Kalendář maturitní zkoušky – rok 2018, jarní zkušební období

B) Profilová část maturitní zkoušky: 
            B1)  Povinné zkoušky:                    
                        Ekonomické předměty (EP)
, ústní zkouška
                        (Ekonomika podniku, Právo, Management a marketing, Chod podniku)

                         Účetnictví (ÚČ), ústní zkouška

            B2) Nepovinné zkoušky:
                          Informační a komunikační technologie (ICT),
kombinovaná písemná a ústní                                                  Ekonomika podniku (EPO), ústní zkouška

Termíny pro jarní zkušební období: Kalendář maturitní zkoušky – rok 2018, jarní zkušební období

Společná část MAZ
z ČJL a z AJ nebo z MAT

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
POVINNÁ ZKOUŠKA

Profilová část MAZ
EP + ÚČ

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
POVINNÁ ZKOUŠKA

Didaktický test
ČJL
 AJ anebo MAT

Písemná práce
ČJL a AJ

Ústní zkoušky
ČJL a AJ

Praktická zkouška
 

Ústní zkouška
EP,
ÚČ

1. až 9.9.2017

1. až 9.9.2017

19.9.2017 (Út)

---

19.9.2017 (Út)

Společná část MAZ
z ČJL a z AJ nebo z MAT

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
POVINNÁ ZKOUŠKA

Profilová část MAZ
EP + ÚČ

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
POVINNÁ ZKOUŠKA

Didaktický test
ČJL
AJ anebo MAT

Písemná práce
ČJL a AJ

Ústní zkoušky
ČJL a AJ

Praktická zkouška
 

Ústní zkouška
EP,
ÚČ

2. až 12.5.2018

11.4..2018

21. až 25.5.2018

----

21. až 25.5.2018

 

Třída 4. M     obor vzdělání: 39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

A) Společná část maturitní zkoušky:
            A1) Povinná zkouška z předmětu:   

                      Český jazyk a literatura (ČJL)

            A2) Povinná volitelná zkouška z předmětů: 
                       Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT)

Termíny pro podzimní zkušební období: Kalendář maturitní zkoušky – rok 2017, podzimní zkušební období
Termíny pro jarní zkušební období: Kalendář maturitní zkoušky – rok 2018, jarní zkušební období

B) Profilová část maturitní zkoušky:
            B1)  Povinné zkoušky: 
 
                       Instalace technických zařízení budov (ITZB), ústní zkouška
                        (Vytápění a vzduchotechnika, Instalace vody a kanalizace, Plynárenství)

                        Elektrotechnika (E), ústní zkouška
                        (Základy elektrotechniky, Elektrické stroje a přístroje, Elektronika, Automatizace, Elektrotechnologie)

                        Odborný výcvik (OV), praktická zkouška

            B2) Nepovinné zkoušky:

                         Informační a komunikační technologie (ICT), kombinovaná písemná a ústní

Termíny pro podzimní zkušební období: Kalendář maturitní zkoušky – rok 2017, podzimní zkušební období
Termíny pro jarní zkušební období: Kalendář maturitní zkoušky – rok 2018, jarní zkušební období
 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód: 39-41-L/02 

Společná část MAZ
z ČJL a  z AJ nebo z  MAT

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
POVINNÁ ZKOUŠKA

Profilová část MAZ
ITZB, E, OV

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
POVINNÁ ZKOUŠKA

Didaktický test
ČJL
AJ anebo MAT

Písemná práce
ČJL a AJ

Ústní zkoušky
ČJL a AJ

Praktická zkouška
OV

Ústní zkouška
ITZB, E

1. až 9.9.2017

1. až 9.9.2017

19.9.2017 (Út)

12.,13.9.2017

19.9.2017 (Út)

Společná část MAZ
z ČJL a z AJ nebo z MAT

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
POVINNÁ ZKOUŠKA

Profilová část MAZ
ITZB, E, OV

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
POVINNÁ ZKOUŠKA

Didaktický test
ČJL
AJ anebo MAT

Písemná práce
ČJL a AJ

Ústní zkoušky
ČJL a AJ

Praktická zkouška
OV

Ústní zkouška
ITZB, E

2. až 15.5.2018

11.4.2018

21. až 25.5.2018

24.4.- 26.4.2018

21. až 25.5.2018

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace