Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Náhradní výuka

PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ V SOU OD 1. 6. 2020

PŘÍTOMNOST žáků v odborném výcviku
Žáci budou kontaktováni svými učiteli odborného výcviku a vyrozuměni o termínu, času a místu nástupu. V týdnu od 1.6. do 5.6. budou přednostně zváni žáci, kteří nemají klasifikován OV za 1. pololetí (od této klasifikace se odvíjí i hodnocení za 2. pololetí!!!). 
Účast žáků v OV je dobrovolná. Pokud žák chce nastoupit, musí v den nástupu předat učiteli OV podepsané "Čestné prohlášení"! (viz. níže). Pro informace o OV žák vždy kontaktuje svého učitele odborného výcviku!
Pro žáky druhých ročníků oboru instalatér, strojní mechanik, elektrikář a třetího ročníku oboru MIE je v týdnu od 1.6. do 19. 6. 2020 připravena výuka odborného výcviku (prioritně skupiny, které nemají zahájený nebo dokončený kurz svařování plamenem).

PŘÍTOMNOST žáků v teoretickém vyučování
Od 8.6. se mohou žáci zúčastnit konzultací, zkoušek v náhradním termínu za 1. pololetí a rozdílových zkoušek. K této účasti je vyzvou třídní učitelé. Opět je účast dobrovolná. Pokud žák nastupuje do SOU poprvé od přerušení výuky (nebyl na OV), je účast podmíněná dodáním podepsaného "Čestného prohlášení" (viz. informace níže), které v den nástupu do školy předá třídnímu učiteli. 

Informace pro žáky a zákonné zástupce - seznámení s pravidly pro ochranu zdraví při:

 

Čtěte ZDE ► PRAVIDLA PRO OCHRANU ZDRAVÍ V SOU při výuce odborného výcviku v SOU Kyjov, p. o. (manuál pro žáky a zákonné zástupce)

Formulář ke stáhnutí ► Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

 


 

  Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020

Věnujte pozornost tomuto dokumentu, který se věnuje letošnímu "nestandardnímu" hodnocení žáků za II. pololetí tohoto školního roku.

 


Milí žáci, v následující tabulce si vyberte a klikněte na vaši třídu. Odkaz vás přesměruje na webovou stránku s výukovými materiály od jednotlivých pedagogů vašich předmětů. Jsou zde i pokyny pro zpracování materiálů a pro další komunikaci s jednotlivými pedagogy.

!!! Milí žáci, pro zpřehlednění jsme rozdělili materiály k výuce na dvě části. Do 30. dubna je první (archivní) část a od 1. května je část druhá. Tabulky i postup zůstávají stejné. !!!

 

Materiály pro výuku v období 1. květen - červen 2020

1.A 1.B 1.E 1.K 2.A 2.B 3.A 3.B
3.Z 1.SU 1.PE 1.MZ 2.SU 2.PE 2.MT 3.ZS
1.N 2.N 1.M 2.M 3.M 4.M    

 

>>PSYCHOLOGICKÁ A TECHNICKÁ POMOC ŽÁKŮM<<

 

Materiály pro výuku v období březen - 30. duben 2020 (archiv)

1.A 1.B 1.E 1.K 2.A 2.B 3.A 3.B
3.Z 1.SU 1.PE 1.MZ 2.SU 2.PE 2.MT 3.ZS
1.N 2.N 1.M 2.M 3.M 4.M    


 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace