Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Přijímací řízení

I. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

Termín podání přihlášek ke studiu - do 1. března 2019

Přijímací zkoušky (jednotné zkoušky) se konají pouze do dvou studijních oborů: Mechanik instalatérských a elektrotechnických prací a Podnikání.

Do učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou (s výučním listem) se přijímací zkoušky nekonají!


Tiskopisy přihlášek ke studiu:       Přihláška ke studiu        Přihláška ke studiu - nástavbové studium            


  Informace pro I. kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020                             

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do oborů vzdělání, otevíraných ve školním roce 2019/2020:

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou - obor vzdělání kategorie "L":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 24 

Tříleté obory vzdělání s výučním listem - obory vzdělání kategorie "H":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik 28 
26-51-H/01 Elektrikář 24 
36-52-H/01 Instalatér 28 
36-69-H/01 Pokrývač 8
36-67-H/01 Zedník 16 
36-66-H/01 Montér suchých staveb 12 
53-41-H/01 Ošetřovatel 16 

Tříleté obory vzdělání s výučním listem - obory vzdělání kategorie "E" a dvouletý obor vzdělání kategorie "C":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
36-67-E/01 Zednické práce 16
36-64-E/01 Tesařské práce 12
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 16
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 24
75-41-E/01 Pečovatelské služby 16
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 12
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 8

Jednoleté obory vzdělání s výučním listem (zkrácené studium) - obory vzdělání kategorie "H":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik 30
36-66-H/01 Montér suchých staveb 16

Dvouletý obor vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové studium) - obor vzdělání kategorie "L":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
64-41-L/51 Podnikání 30

 


Přihlášky ke studiu lze přinést osobně na sekretariát školy nebo zaslat poštou na adresu školy:

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

697 01 Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Více informací Vám poskytneme na tel: 518 615 109 anebo pište na e-mail: nenickova@soukyjov.cz

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace