Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Přijímací řízení

Všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole, děkujeme.

 

Uchazečům o studium v nematuritních oborech byly

dne 3. dubna 2020 rozeslány informační dopisy o dalším postupu v přijímacím řízení.

Pokud informace neobdržíte do 15. dubna 2020, volejte tel. č. 774 405 610.

 


 

I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Termín podání přihlášek ke studiu - 2. března 2020 (včetně)


Informace pro uchazeče v I. kole přijímacího řízení

U všech oborů (kromě nástavbového studia, obor Podnikání), je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti - přihláška ke studiu musí být potvrzená od lékaře!


Tiskopisy přihlášek ke studiu:       Přihláška ke studiu       Přihláška ke studiu - nástavbové studium                       


       

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - I. kolo 

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou - obor vzdělání kategorie "L":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 20

Dvouletý obor vzdělání s maturitní zkouškou - obor vzdělání kategorie "L":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
64-41-L/51 Podnikání 30

Tříleté obory vzdělání s výučním listem - obory vzdělání kategorie "H":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik 28
26-51-H/01 Elektrikář 28
36-52-H/01 Instalatér 28
36-69-H/01 Pokrývač 8
36-67-H/01 Zedník 16
36-66-H/01 Montér suchých staveb 12
53-41-H/01 Ošetřovatel 16

Tříleté obory vzdělání s výučním listem - obory vzdělání kategorie "E" a dvouletý obor vzdělání kategorie "C":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
36-67-E/01 Zednické práce 16
36-64-E/01 Tesařské práce 12
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 16
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 24
75-41-E/01 Pečovatelské služby 16
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 12
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 8

Jednoleté obory vzdělání s výučním listem (zkrácené studium) - obory vzdělání kategorie "H":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik 30
36-66-H/01 Montér suchých staveb 16

 


Přihlášky ke studiu lze přinést osobně na sekretariát školy nebo zaslat poštou na adresu školy:

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

697 01 Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Více informací Vám poskytneme na tel: 518 615 109 anebo pište na e-mail: nenickova@soukyjov.cz

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace