Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Přijímací řízení

Ředitel SOU Kyjov, p. o. dne 30. 6. 2020 vyhlásil

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášky do III. kola přijímacího řízení lze podat do 28. srpna 2020 (včetně).

Níže nalezete kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijatých uchazečů.

 

Tiskopisy přihlášek ke studiu:       Přihláška ke studiu       Přihláška ke studiu - nástavbové studium                       

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - III. kolo:


Dvouletý obor vzdělání s maturitní zkouškou - obor vzdělání kategorie "L":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
64-41-L/51 Podnikání 8

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou - obor vzdělání kategorie "L":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechn. zařízení 3

Tříleté obory vzdělání s výučním listem - obory vzdělání kategorie "H":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
36-52-H/01 Instalatér 2
36-67-H/01 Zedník 2
53-41-H/01 Ošetřovatel 2

Tříleté obory vzdělání s výučním listem - obory vzdělání kategorie "E" a dvouletý obor vzdělání kategorie "C":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
36-67-E/01 Zednické práce 1
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 5
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 6
75-41-E/01 Pečovatelské služby 8
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 6
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 5

Jednoleté obory vzdělání s výučním listem (zkrácené studium) - obory vzdělání kategorie "H":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik 7
36-66-H/01 Montér suchých staveb 6

 


Přihlášky ke studiu lze přinést osobně na sekretariát školy nebo zaslat poštou na adresu školy:

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

697 01 Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Více informací Vám poskytneme na tel: 774 405 610 nebo 518 615 109, e-mail: nenickova@soukyjov.cz

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace