Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Přijímací řízení

Ředitel SOU Kyjov, p. o. rozhodl o jmenování členů komise

přijímacího řízení, stanovil kritéria a organizaci přijímacího

řízení pro školní rok 2021/2022:        

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


►Dvouletý obor vzdělání s maturitní zkouškou - obor vzdělání kategorie "L":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání 30

►Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou - obor vzdělání kategorie "L":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 28

►Tříleté obory vzdělání s výučním listem - obory vzdělání kategorie "H": 

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
26-51-H/01 Elektrikář 30
36-52-H/01 Instalatér 28
23-51-H/01 Strojní mechanik 24
36-69-H/01 Pokrývač 6
36-67-H/01 Zedník 14
36-66-H/01 Montér suchých staveb 10
53-41-H/01 Ošetřovatel 16

►Tříleté obory vzdělání s výučním listem - obory vzdělání kategorie "E"

 a dvouletý obor vzdělání kategorie "C":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
36-67-E/01 Zednické práce 16
36-36-E/01 Tesařské práce 12
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 16
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 24
75-41-E/01 Pečovatelské služby 16
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 12
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 8

►Jednoleté obory vzdělání s výučním listem (zkrácené studium) - obory vzdělání kategorie "H":

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik 30
36-66-H/01 Montér suchých staveb 16

 

Více informací:  774 405 610 nebo 518 615 109,  nenickova@soukyjov.cz


Termín pro podání přihlášek: 1. března 2021

 

Přihlášky ke studiu zasílejte (příp. lze přinést osobně) na adresu školy:

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

697 01 Kyjov, Havlíčkova 1223/17


Tiskopisy přihlášek ke studiu:       Přihláška ke studiu       Přihláška ke studiu - nástavbové studium       

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace