Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Přijímací zkoušky

Ve II. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky do oborů

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Podnikání NEKONAJÍ!!

 


 

I. kolo přijímacího řízení:

Přijímací zkoušky konají žáci, kteří se hlásí do níže uvedených studijních oborů vzdělání:


 39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - kritéria přijímacího řízení
 64-41-L/51  Podnikání - kritéria přijímacího řízení


Termíny jednotné přijímací zkoušky a časový rozvrh pro 1. kolo přijímacího řízení:

  Termín Předmět Délka trvání zkoušky
1. termin 12. 4. 2018 Matematika 70 minut
    Český jazyk a literatura 60 minut
2. termín 16. 4. 2018 Matematika 70 minut
    Český jazyk a literatura 60 minut

Jednotná zkouška v náhradním termínu: 10. 5.  a 11. 5. 2018.

 Sdělení MŠMT s termíny jednotné přijímací zkoušky 

 Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky

 

 

 


 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace