Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Přijímací zkoušky

Žáci, kteří se hlásí do učebních oborů, přijímací zkoušky nekonají!

 

Přijímací zkoušky konají žáci, kteří se hlásí do níže uvedených studijních oborů vzdělání:


 39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - kritéria přijímacího řízení
 64-41-L/51  Podnikání - kritéria přijímacího řízení


Termíny jednotné přijímací zkoušky a časový rozvrh pro 1. kolo přijímacího řízení:

  Termín Předmět Délka trvání zkoušky
1. termin 12. 4. 2018 Matematika 70 minut
    Český jazyk a literatura 60 minut
2. termín 16. 4. 2018 Matematika 70 minut
    Český jazyk a literatura 60 minut

Jednotná zkouška v náhradním termínu: 10. 5.  a 11. 5. 2018.

 Sdělení MŠMT s termíny jednotné přijímací zkoušky 

 Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky

 

 

 


 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace