Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Přijímací zkoušky

Informace k jednotným přijímacím zkouškám v I. kole přijímacího řízení:

V souladu s opatřením vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. 3. 2021 se mění termíny jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021, a to následovně:

TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 3. května 2021 4. května 2021 2. června 2021 3. června 2021
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 5. května 2021 6. května 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

 

 

 


Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je umožněna osobní přítomnost uchazeče na jednotné přijímací zkoušce pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Bližší informace – Mimořádné-opatření-testování-u-přijímacích-zkoušek-s-platností-od-26.-dubna-2021.pdf (mzcr.cz)

Žák má právo toto testování požadovat v základní škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad. Tento doklad uchazeč předloží při vstupu do střední školy, kde bude konat přijímací zkoušku.

Pokud uchazeč při vstupu do Středního odborného učiliště Kyjov, p. o. doklad o provedeném preventivním testu s negativním výsledkem nepředloží, poskytne mu možnost testování SOU Kyjov, p. o. K testování bude použit test značky Singclean.

Pro účastníka u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická rouška.


 

V souladu s opatřením obecné povahy MŠMT ČR, vydaného dne 7. 5. 2021 platí, že:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. 5. 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v  náhradním termínu vzniklo nebo vznikne. 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

 

 

 

 


 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace