Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Přijímací zkoušky

Informace k jednotným přijímacím zkouškám v I. kole přijímacího řízení:

V souladu s opatřením vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. 3. 2021 se mění termíny jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021, a to následovně:

TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 3. května 2021 4. května 2021 2. června 2021 3. června 2021
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 5. května 2021 6. května 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

 

 

 


Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je umožněna osobní přítomnost uchazeče na jednotné přijímací zkoušce pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Bližší informace – Mimořádné-opatření-testování-u-přijímacích-zkoušek-s-platností-od-26.-dubna-2021.pdf (mzcr.cz)

Žák má právo toto testování požadovat v základní škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad. Tento doklad uchazeč předloží při vstupu do střední školy, kde bude konat přijímací zkoušku.

Pokud uchazeč při vstupu do Středního odborného učiliště Kyjov, p. o. doklad o provedeném preventivním testu s negativním výsledkem nepředloží, poskytne mu možnost testování SOU Kyjov, p. o. K testování bude použit test značky Singclean.

Pro účastníka u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická rouška.


V případě, že by se uchazeč nemohl na přijímací zkoušku dostavit, pak volejte paní Bc. Simoně Něničkové na tel. číslo 774 405 610.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace