Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Děkuji, nechci!

Jihomoravský kraj - Preventivní programy realizované školami

Období: 2015

Celkové způsobilé výdaje: 50 000,- Kč


Základní cíle projektu:
1. Identifikace rizikového chování žáků ve vztahu k závislostem.
Cíle bude dosaženo komplexní diagnostikou v jednotlivých třídách SOU Kyjov.

2. Eliminace rizikového chování žáků ve vztahu k závislostem.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborných skupinových a individuálních konzultací v průběhu roku 2015 a tematickými besedami s odborníky na závislosti.

Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci prvních a druhých ročníků pro školní rok 2014/2015 a prvních ročníků školního roku 2015/2016 jednotlivých oborů vzdělání, jejichž třídy budou komplexně diagnostikovány, což umožní zmapovat rozsah rizikového chování v oblasti závislostí, především pak drogové. Následně bude probíhat odborná skupinová práce s žáky jednotlivých tříd a individuální adiktologická péče o žáky vykazující vysokou míru rizikového chování a těch, kteří o tuto pomoc požádají. Předpokládáme, že sekundární cílovou skupinou budou i zákonní zástupci žáků, kterým bude poskytnuto odborné poradenství v oblasti závislostí.

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17