Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Školní stravování

klikni>> Objednávka stravování <

klikni>> Objednávka stravování <    (pc mimo školu)

 

Podmínky školního stravování                                                 

Naše škola má v provozu stravovací systém založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky. Strávník zodpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednání a odběru stravy.

Věkové skupiny strávníků a cena oběda:

7 - 10 let 24 Kč
11 - 14 let 27 Kč
15 a více let 32 Kč


Kontakty pro přihlášení a odhlášení obědů:

telefon e-mail
518 305 325 sou@soukyjov.cz fuskova@soukyjov.cz
518 615 109
518 616 193

 

Přihláška ke školnímu stravování pro školní rok 2020/2021 - tiskopis

 

Vnitřní řád školní jídelny 

 

►Seznam alergenů

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace