Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Tiskopisy ke stažení

 Potvrzení k ukončení docházky v SOU

 Žádost o ukončení vzdělávání 

 Žádost o přerušení vzdělávání

 Žádost o ukončení přerušení vzdělávání

 Žádost o přestup do SOU

 Žádost o opakování ročníku

 Žádost o změnu oboru

 Žádost o uznání vzdělání

 Žádost o uvolnění z TV

 Žádost u uvolnění z výuky

 Přihláška ke studiu ve SŠ 

 Přihláška ke studiu ve SŠ (nástavbové studium)

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace