Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
 

Aktuálně

Změna e-mailových adres 30.01.2015

Od 30.1.2015 mění Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 webovou doménu a v souvislosti s tím dochází i ke změně e-mailových adres zaměstnanců školy a e-mailové adresy školy. Místo stávající koncovky v adresách:   @soukyjhavli.cz   je nová koncovka adresy:  @soukyjov.cz Příklady změn adresy:

lukes@soukyjhavli.cz  se mění na  lukes@soukyjov.cz

sou@soukyjhavli.cz  se mění na  sou@soukyjov.cz

apod.


ZOBRAZIT STARŠÍ

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17