Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
 

Aktuálně

Přijímačky nanečisto 08.02.2017

"Přijímačky nanečisto", středa 29. 3. 2017, od 8.00 hod do cca 13.00 hod

- vyzkoušejte si u nás testy z ČJL a MAT, zápis do záznamových archů a řešení zadání s individuálním přístupem + poskytnutí informací k přijímacím zkouškám a přijímacímu řízení
Všechny uchazeče o studium v maturitních oborech na tuto schůzku srdečně zveme!


Podání přihlášek 07.02.2017

Termín dodání přihlášek ke studiu do SOU: nejpozději do 1. března 2017

POZOR!!! Na přihlášce ke vzdělávání-studiu musí být potvrzení LÉKAŘE (kromě nástavbového studia)!!!

Adresa SOU:   Střední odborné učiliště, p.o.
                         Havlíčkova 1223/17
         697 01    Kyjov

Info na tel. 518 615 109 - sekretariát, paní Bc. Simona Něničková, e-mail: nenickova@soukyjov.cz


ZOBRAZIT STARŠÍ

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace