Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Přihlášky ke studiu je možné podat do 1. 3. 2019!

Nově otevírané obory vzdělání pro příští školní rok: OŠETŘOVATEL a ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

Získání odborné kvalifikace v oborech Instalatér a Elektrotechnické a strojně montážní práce

Upozornění pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace