Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Pozvánka na "přijímací zkoušky nanečisto" dne 26. 3. 2019

Informace pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku v I. kole přijímacího řízení.

Kuchař/kuchařka školní jídelny

Získání odborné kvalifikace v oborech Instalatér a Elektrotechnické a strojně montážní práce

Upozornění pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace