Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Testování COVID-19 a přijímací zkoušky.

Ředitel školy vyhlásil II. kolo přijímacího řízení. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU: 4. 6. 2021

Informace pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku v I. kole přijímacího řízení.

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace