Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Kritéria přijímacího řízení a informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020.

Zveme všechny zájemce na nejbližší den otevřených dveří dne 5. února 2019 od 8.00 do 16.00 hod.

Nově otevírané obory vzdělání pro příští školní rok: OŠETŘOVATEL a ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

Získání odborné kvalifikace v oborech Instalatér a Elektrotechnické a strojně montážní práce

Upozornění pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace