Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Výsledky přijímacího řízení a zkoušek

Výsledky IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

ZDE ► VÝSLEDKY IV. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Výsledky III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

ZDE ► VÝSLEDKY III. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

ZDE ► VÝSLEDKY II. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

ZDE ► VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení do oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 


     

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

                                 

 Jakým způsobem předat SŠ zápisový lístek? 

Bližší informace na tel. 774 405 610 nebo na e-mailu nenickova@soukyjov.cz.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK lze po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ihned odeslat, či osobně přinést - není potřeba čekat na rozhodnutí o přijetí, které zasíláme poštou.

 

 Jaký je termín podání zápisového lístku?

 

 

 Jak správně vyplnit ZÁPISOVÝ LÍSTEK? 

ZDE ⇒ vzor vyplněného zápisového listku

 

 

 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace