Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Osobní web - Mgr. Jiří Martykán

Mgr. Jiří Martykán

martykan@soukyjov.cz

 

Vyučované obory: FYZ, ICT

 

Pro žáky:             

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE - MATERIÁLY (.pdf)

 

 

ICT                                                               FYZ

1. Princip a vývoj počítačů                                                            2. ročník

2. Zpracování dat na PC                                                              Elektrický náboj a jeho vlastnosti

3. Bezpečnost dat                                                                        Coulombův zákon

4. Operační systémy                                                                    Intenzita el. pole

Hardware (prezentace)                                                                Elektrický proud

Hardware - úkol                                                                           Elektrický zdroj

Databázové systémy                                                                   Prvky jednoduchého el. obvodu

MS Access                                                                                   Ohmův zákon pro část obvodu

MS Access - vytvoření databáze se všemi objekty (video)          Polovodiče , Polovodiče hradlo

- Nastavení podmínek vstupních údajů (video)                           Polovodiče (video)

- Zkušení databáze Knihovna (návod)                                                                                                                            

 

EXCEL (2.MZ, 2.SU)

Úkol 01 -       zadání         řešení

Úkol 02 -       zadání         řešení

Úkol 04 -       zadání

Úkol 05 -       zadání

Úkol 07 -       zadání

Úkol 09 -       zadání

 

 

Email (pdf)                                                                                   OPTIKA (odkaz na web)

 

Počítačová komunikace

Počítačové sítě - video (Zdroj: YouTube, Tomáš Prekop)

 

PC grafika a multimédia

Rastrová grafika

Vektorová grafika

Zoner Callisto 5 (manuál)

Zoner Callisto 5 (download)

 

WIFI

 

Komprimace

 

Word příklady (Zdroj: web Škola hrou)

Word - úkol

Word - úkol (studentský průkaz a automatické tvary)

Word - úkol (kreslení a automatické tvary)

Word - úkol (wordart)

Word - úkol (tabulky)

WORD - úkol (7.11.)

 

Excel - seznámení (video)

Excel - cvičení s řešením (Zdroj: web Škola hrou)

Excel - úkol (zad.13, pdf)

 

EXCEL video ÚKOL 1

EXCEL video ÚKOL 2

EXCEL video ÚKOL 3

EXCEL video ÚKOL 4

EXCEL video ÚKOL 5

 

 

Jak na Power Point

Prezentace 1 

Animace v PwP

Návody na YouTube (zdroj: EduTV)

 

PC sítě     

 

Tvorba webu (webnode - video)

Redakční systémy

Fungování PHP a webových aplikací

Instalace Apache, MySQL a PHP na Windows a první PHP skript

 

Instalace Joomly na lokální počítač pomocí Xampp

 

>> úkoly posílejte na mail martykan@soukyjov.cz se svým příjmením a třídou <<

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace