Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání,
v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. 

Písemné ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 
Praktické ZZ - vždy od 7.00 hod, na pracovišti dle oboru vzdělání (počet dnů praktické ZZ závisí na oboru vzdělání)
Ústní ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 

Termíny opravných závěrečných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu za školní rok 2018/2019:

 

    Písemná ZZ

Praktická ZZ

Ústní ZZ

10. 09. 2019 (Út)

11. – 13. 9. 2019

24. 9. 2019 (Út)

03. 12. 2019 (Út)

04. – 06. 12. 2019

13. 12. 2019 (Pá)

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace