Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání,
v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

 

TERMÍNY závěrečných zkoušek - prosinec 2020:

3. 12. 2020 Písemné ZZ -  od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 

7. - 8. 12. 2020 Praktické ZZ -  od 7.00 hod, na pracovišti dle oboru vzdělání 
                                               (počet dnů praktické ZZ  závisí na oboru vzdělání)

 15. 12. 2020 Ústní ZZ -  od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 

K písemným závěrečným zkouškám si žáci přinesou své vlastní pomůcky!

Tzn. psací potřeby, rýsovací potřeby, pravítko, popř. kalkulačku.

Je zakázáno používání mobilního telefonu místo kalkulačky!

 


 

 

 

 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace