Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání,
v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. 

Písemné ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 
Praktické ZZ - vždy od 7.00 hod, na pracovišti dle oboru vzdělání (počet dnů praktické ZZ závisí na oboru vzdělání)
Ústní ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 

Termíny závěrečných zkoušek - školní rok 2019/2020:

Třída

TU

Obor

Počet
žáků

Písemná
zkouška

Praktická zkouška

Ústní
zkouška

Slavnostní
vyřazení

3.A

HS

IN

31

1. 6. 2020

2. – 5. 6. 2020

15. 6. 2020

19. 6. 2020

3.B

HP

SM

26

1. 6. 2020

2. – 5. 6. 2020

16. 6. 2020

19. 6. 2020

3.Z

MJ

EL

13

1. 6. 2020

2. – 5. 6. 2020

17. 6. 2020

19. 6. 2020

ZD

11

2. – 5. 6. 2020

15. 6. 2020

19. 6. 2020

PK

5

2. – 5. 6. 2020

15. 6. 2020

19. 6. 2020

3.ZS

PL

SUS

12

1. 6. 2020

2. – 5. 6. 2020

16. 6. 2020

19. 6. 2020

PES

13

2. – 5. 6. 2020

17. 6. 2020

19. 6. 2020

MAP

7

2. – 5. 6. 2020

15. 6. 2020

19. 6. 2020

1.K

VB

SMzkr

12

1. 6. 2020

2. – 5. 6. 2020

17. 6. 2020

19. 6. 2020

MSzkr

10

1. 6. 2020

2. – 5. 6. 2020

15. 6. 2020

19. 6. 2020

 

 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace