Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky


Písemné ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 

Praktické ZZ - vždy od 7.00 hod, na pracovišti dle oboru vzdělání (počet dnů praktické ZZ závisí na oboru vzdělání)
Ústní ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 

Termíny opravných ZZ a ZZ v náhradním termínu (ke zkouškám musí být žák přihlášen!!!):

Písemná ZZ

Praktická ZZ

Ústní ZZ

11. 9. 2018

12. – 14. 9. 2018

25. 9. 2018

4. 12. 2018

5. – 7. 12. 2018

14. 12. 2018

 

Termíny závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019:

Třída

TU

Obor

Počet
žáků

Písemná
zkouška

Praktická zkouška

Ústní
zkouška

Slavnostní
vyřazení

3.A

VB

IN

22

3. 6. 2019

4. – 7. 6. 2019

20. 6. 2019

21. 6. 2019

ZD

6

3. 6. 2019

5. – 7. 6. 2019

18. 6. 2019

21. 6. 2019

3.B

SR

SM

19

3. 6. 2019

6. – 7. 6. 2019

19. 6. 2019

21. 6. 2019

EL

17

4. - 6. 6. 2019

18. 6. 2019

21. 6. 2019

3.SP

VL

SUS

4

3. 6. 2019

5. – 6. 6. 2019

20. 6. 2019

21. 6. 2019

PES

5

4. – 6. 6. 2019

20. 6. 2019

21. 6. 2019

MAP

2

5. – 7. 6. 2019

19. 6. 2019

21. 6. 2019

3.ZS

JP

SUS

5

3. 6. 2019

5. – 6. 6. 2019

20. 6. 2019

21. 6. 2019

PES

5

5. – 6. 6. 2019

20. 6. 2019

21. 6. 2019

MAP

5

5. – 7. 6. 2019

19. 6. 2019

21. 6. 2019

TEP

6

5. – 7. 6. 2019

19. 6. 2019

21. 6. 2019

ZDP

3

5. – 7. 6. 2019

19. 6. 2019

21. 6. 2019

1.K

HP

SMzkr

23

3. 6. 2019

4. – 5. 6. 2019

14. 6. 2019

21. 6. 2019

1.L

JP

MSzkr

10

3. 6. 2019

5. – 7. 6. 2019

18. 6. 2019

21. 6. 2019

2. PA

MS

PRŠ

9

xxx

4. 6. 2019

(Praktická zkouška z odborných předmětů)

12. 6.2019 (Teoretická zkouška z odborných předmětů)

14. 6. 2019

Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní vyučování v rozsahu čtyř vyučovacích dnů v termínech podle oborů a harmonogramu přípravy ZZ 2018/2019.

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace