Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek 2018  

Třída

TU

Obor

Písemná

zkouška

Praktická zkouška

Ústní

zkouška

Slavnostní

vyřazení

3.A

PS

IN

1.6.2018

4. – 7.6.2018

20.6.2018

22.6.2018

ZD

1.6.2018

6. – 8.6.2018

19.6.2018

22.6.2018

3.B

NH

SM

1.6.2018

4. – 5.6.2018

19.6.2018

22.6.2018

EL

5.6.2018

18.6.2018

22.6.2018

3.SP

MH

SUS

1.6.2018

5. – 6.6.2018

20.6.2018

22.6.2018

PES

5. – 8.6.2018

20.6.2018

22.6.2018

MAP

1.6.2018

6. – 8.6.2018

19.6.2018

22.6.2018

ZDP

6. – 8.6.2018

19.6.2018

22.6.2018

3.ZS

OT

SUS

1.6.2018

5. – 6.6.2018

20.6.2018

22.6.2018

PES

5. – 8.6.2018

20.6.2018

22.6.2018

MAP

6. – 8.6.2018

19.6.2018

22.6.2018

ZDP

6. – 8.6.2018

19.6.2018

22.6.2018

1.K

JP

SMzkr

1.6.2018

4. – 5.6.2018

19.6.2018

22.6.2018

Písemné ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 
Praktické ZZ - vždy od 7.00 hod, na pracovišti dle oboru vzdělání (počet dnů praktické ZZ závisí na oboru vzdělání)
Ústní ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 

Termíny opravných ZZ a ZZ v náhradním termínu (ke zkouškám musí být žák přihlášen!!!):

Písemná ZZ

Praktická ZZ

Ústní ZZ

11. 9. 2018

12. – 14. 9. 2018

25. 9. 2018

4. 12. 2018

5. – 7. 12. 2018

14. 12. 2018

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace