Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky


Písemné ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 

Praktické ZZ - vždy od 7.00 hod, na pracovišti dle oboru vzdělání (počet dnů praktické ZZ závisí na oboru vzdělání)
Ústní ZZ - vždy od 7.20 hod, budova školy ul. Havlíčkova 1223/17 

Termíny opravných ZZ a ZZ v náhradním termínu (ke zkouškám musí být žák přihlášen!!!):

Písemná ZZ

Praktická ZZ

Ústní ZZ

11. 9. 2018

12. – 14. 9. 2018

25. 9. 2018

4. 12. 2018

5. – 7. 12. 2018

14. 12. 2018

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace