Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání,
v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

 

Ředitel školy stanovil skladbu závěrečných zkoušek v roce 2021.  

Konkrétní termíny závěrečných zkoušek v jednotlivých oborech budou zveřejněny nejpozději do 15. 3. 2021.


 

 

 

 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace