Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání,
v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

 Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání žáků ve SŠ závěrečnou zkouškou ve šk. roce 2019/2020

Ochrana zdraví na SŠ v průběhu přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek ve šk. roce 2019/2020

Jednotlivé samostatně klasifikované  závěrečné zkoušky se NOVĚ konají v pořadí: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA z odborného výcviku, PÍSEMNÁ ZKOUŠKA a ÚSTNÍ ZKOUŠKA. 

K písemným závěrečným zkouškám si žáci přinesou své vlastní pomůcky!

Tzn. psací potřeby, rýsovací potřeby, pravítko, popř. kalkulačku.

Je zakázáno používání mobilního telefonu místo kalkulačky!

 

NOVÉ TERMÍNY závěrečných zkoušek - školní rok 2019/2020:

Třída

TU

Obor

Počet
žáků

Písemná
zkouška

Praktická zkouška

Ústní
zkouška

Předání   výučních listů

3.A

HS

IN

29

4. 6. 2020

25. – 28. 5. 2020

19. 6. 2020

26. 6. 2020

3.B

HP

SM

23

4. 6. 2020

25. – 27. 5. 2020

17. 6. 2020

26. 6. 2020

3.Z

MJ

EL

8

5. 6. 2020

26. 5. 2020

18. 6. 2020

26. 6. 2020

ZD

10

25. – 28. 5. 2020

15. 6. 2020

26. 6. 2020

PK

5

27. – 28. 5. 2020

15. 6. 2020

26. 6. 2020

3.ZS

PL

SUS

12

5. 6. 2020

26. – 27. 5. 2020

16. 6. 2020

26. 6. 2020

PES

12

25. – 28. 5. 2020

17. 6. 2020

26. 6. 2020

MAP

6

25. – 27. 5. 2020

15. 6. 2020

26. 6. 2020

3.ZS PL ESP 3 5. 6. 2020 26. - 27. 5. 2020 18. 6. 2020 26. 6. 2020

1.K

VB

SMzkr

4

4. 6. 2020

27. – 28. 5. 2020

17. 6. 2020

26. 6. 2020

MSzkr

6

5. 6. 2020

25. – 26. 5. 2020

15. 6. 2020

26. 6. 2020

 

Pokud se žák neúčastnil přípravy k závěrečné zkoušce od 11. 5. 2020 a neodevzdal čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, musí před vstupem do budovy při konání závěrečné zkoušky vyplněné a podepsané čestné prohlášení odevzdat!

Formulář čestného prohlášení ke stáhnutí ZDE.

 

 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace