mid length www.beautystic.com wedding gown
coming when sex dolls for men pussies competition?
search top professional design of best fake watches from authentic online store.
Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Zedník

Název oboru: Zedník
Kód oboru: 36-67-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání zedníka ve stavebních firmách a má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském
podnikání. Zde může pracovat jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele. Je schopen provádět základní zednické práce
na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché
tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb.

Jednou z dalších možností vzdělání je pro absolventy tříletých oborů nástavbové studium a získání středního vzdělání
s maturitou. 

 Více informací o oboru

Video prezentace oboru

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace