Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Celoživotní vzdělávání

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

A K T U A L I T Y :

PLÁNOVANÉ DÍLČÍ ZKOUŠKY:

- 26. 1. a 27. 1. 2022 obor Instalatér - Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-004-H)

4. 2. 2022 obor Elektro - Elektrické rozvody (26-009-E) - Stykačové kombinace

                                                                                                                                                                                                                 

Profesní kvalifikace lze získat na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vedou až k získání úplné profesní kvalifikace v oboru – výučnímu listu.

Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a dále pro absolventy středních či vysokých škol, kteří chtějí získat nebo si doplnit částečnou či úplnou profesní kvalifikaci.

Každou profesní kvalifikaci je možné absolvovat bez návaznosti na ostatní a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

 

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE (26-99-E/03) - úplná profesní kvalifikace

Absolvent tohoto oboru může následně vykonat zkoušky dle právních předpisů (vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Závěrečnou zkoušku s výučním listem lze složit po předložení osvědčení z těchto profesních kvalifikací:

* Elektrické instalace (26-008-E)  -  Elektroinstalace v parapetním kanále      

Elektrické rozvody (26-009-E) -  Reverzace asynchronního motoru             

Elektrická zařízení (26-010-E)   -  555 - blikač se dvěma LED       

 

INSTALATÉR (36-52-H/01) - úplná profesní kvalifikace

Závěrečnou zkoušku s výučním listem lze složit po předložení osvědčení z těchto profesních kvalifikací:

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) 

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-004-H)

Topenář (36-005-H)

 

http://www.soukyjov.cz/fm/files/Prihlaska_k_dilci_zkousce.doc

Tiskopis přihlášky k závěrečným zkouškám oboru ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

 

 

 

Kontakt a bližší informace:

Markéta Kozáková

telefon: 518 615 329

kozakova@soukyjov.cz

 

www.narodnikvalifikace.cz

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace