Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Dokumenty

 Školní řád od 1. 9. 2020

      Příloha školního řádu 

 Výroční zpráva o činnosti 2020/2021

 Výroční zpráva o hospodaření 2020

 

 Informace o poskytování prospěchových stipendií

 Školská rada

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace