Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Elektrotechnické a strojně montážní práce

Název oboru: Elektrotechnické a strojně montážní práce
Kód oboru: 26-51-E/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolventi naleznou uplatnění při vykonávání pracovních činností ve výrobě, montáži nebo demontáži elektrotechnických zařízení. Absolventi provádějí na pracovišti požadované elektrotechnické, elektroinstalační, montážní a strojně montážní práce, obsluhují výrobní zařízení a provádějí nenáročnou údržbu na zařízeních elektrotechnického a strojírenského charakteru.
Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky dle právních předpisů (vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice. Tuto zkoušku může absolvent vykonat v SOU Kyjov, p.o.
Absolvent tohoto studia může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

  více info o oboru

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace