Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

GDPR

Prohlášení o zajištění souladu nakládání s osobními údaji s GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení

o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), v rámci své činnosti zpracováváme 

osobní údaj žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců

a případně dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby

nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková

bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení,

zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,

uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt

uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že

zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování,

nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům

osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

IČO: 00053163

Sídlo: Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace

Hybešova 15

602 00 Brno

Mgr. Martin Michalíček

Tel.: +420 / 732 337 492       E-mail: gdpr@vim-jmk.cz

 

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace