Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Historie školy

Současné Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2004 sloučením tří kyjovských učňovských zařízení.     Z nich mělo největší tradici Střední odborné učiliště zemědělské se sídlem na Urbanově ulici v Kyjově. To navazovalo na vývoj zemědělského školství v Kyjově, jehož počátek se datuje do roku 1907. 

Dalšími sloučenými učňovskými zařízeními byly Střední odborné učiliště stavební v Kyjově na ulici Za Humny, založené v roce 1967, a původní Střední odborné učiliště v Kyjově na Havlíčkově ulici, které bylo založeno v roce 1960. Každá z těchto institucí prošla vlastním vývojem.
 

 Zobrazit kompletní dokument vydaný ke 100. výročí školy v roce 2007

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace