Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

I. kolo přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení nematuritních oborů budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 22. dubna 2022 (www.sspkyjov.cz).

Výsledky přijímacího řízení maturitních oborů budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 28. dubna 2022 (www.sspkyjov.cz).

Zveme uchazeče o studium v nematuritních oborech na 22. dubna 2022, kdy si mohou v době od 13.00 do 17.00 hod. převzít rozhodnutí o přijetí a přinést zápisový lístek.


Ředitel Střední školy polytechnické Kyjov, p. o.

stanovil kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023


Kritéria přijímacího řízení pro:

► tříleté učební obory (obory vzdělání kategorie H)

► tříleté učební obory (obory vzdělání kategorie E)

► obory jednoletého zkráceného studia (obory vzdělání kategorie H)

► čtyřleté maturitní obory (obory vzdělání kategorie L)

► dvouleté nástavbové studium

► obor praktická škola dvouletá

U všech oborů (kromě dvouletého nástavbového oboru Podnikání), je nezbytné splnění zdravotní způsobilosti ke vzdělávání potvrzené na přihlášce ke studiu.

Na přihlášce do čtyřletých oborů Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Autotronik je třeba potvrzení lékaře i pro doplňkové obory, tzn. pro obory Instalatér nebo Mechanik opravář motorových vozidel.

 

Způsob podání přihlášek ke studiu:

 

TERMÍN podání přihlášek: 1. března 2022 (rozhoduje datum na razítku pošty).

 


Informace k přijímacímu řízení:  774 405 610    nenickova@sspkyjov.cz

 

TISKOPIS PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

TISKOPIS PŘIHLÁŠKY KE STUDIU - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace