Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Kontakty

Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace

Adresa: Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

ID datové schránky: gwqscfy


Rychlý kontakt:

 518 615 109 - ústředna            ssp@sspkyjov.cz

 774 405 610 - studijní oddělení, sekretariát 


 

Vedení školy

RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

kois@sspkyjov.cz

ředitel školy

tel.: 518 305 320 / 774 405 602

Ing. Zdeněk Pavlas

pavlas@sspkyjov.cz

zástupce ředitele pro odborný výcvik - technické obory

tel.: 518 615 051 / 774 405 603

Ing. Jana Šašinková

sasinkova@sspkyjov.cz

zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

tel.: 518 324 429 / 774 405 601

 

Mgr. Lenka Pataki

pataki@sspkyjov.cz

zástupkyně ředitele pro odborný výcvik - obory služeb,

výchovná poradkyně

tel.: 518 324 429 / 774 405 605

Ing. Leona Machálková

machalkova@sspkyjov.cz

ekonomka, zástupkyně ředitele TEP (technicko-ekonomický úsek)

tel.: 518 305 324 / 774 405 604

Bc. Simona Něničková

nenickova@sspkyjov.cz

personalistka, sekretářka, studijní oddělení

tel.: 518 615 109 / 774 405 610

 

Anna Polášková

polaskova@sspkyjov.cz

vedoucí hospodářské správy MPV Havlíčkova

tel.: 518 305 322 / 774 405 609

 

Jana Karlíková

karlikova@sspkyjov.cz

vedoucí hospodářské správy MPV Za Humny

tel.: 518 612 880 / 774 405 611

 

Bc. Josef Mikulčík

mikulcik@sspkyjov.cz

vedoucí učitel odborného výcviku - technické obory

tel.: 518 615 329 / 774 405 614

 

Bc. Jarmila Miškarová

miskarova@sspkyjov.cz

vedoucí učitelka odborného výcviku - obory služeb

tel.: 518 613 762 / 604 811 759

Ing. Vladimír Divácký

divacky@sspkyjov.cz
 

vedoucí učitel odborného výcviku - stavební obory

tel.: 518 613 763 / 774 405 606

 

Mgr. Hana Mňačková

mnackova@sspkyjov.cz

školní speciální pedagožka, školní metodička prevence

tel.: 518 324 429 / 774 405 608

 

 

Od 1. ledna 2022 jsou v platnosti nové e-mailové adresy u zaměstnanců školy ve tvaru: jméno@sspkyjov.cz

 

MPV Havlíčkova 1223/17

 

  Bednaříková Klára učitelka 518 305 321  
Bc. Bělohoubek Libor učitel odborného výcviku 518 324 431 belohoubek@soukyjov.cz
  Blahůšek Jiří učitel odborného výcviku 518 324 431 blahusek@soukyjov.cz
Ing. Bobčík Petr učitel odborného výcviku 518 615 329 bobcik@soukyjov.cz
Ing. Brhelová Marie učitelka 518 305 327 brhelova@soukyjov.cz
Ing. Brichtová Stanislava učitelka 518 305 329 brichtova@soukyjov.cz
  Daněčková Bohumila mzdová účetní 518 305 323 daneckova@soukyjov.cz
Ing.  Drápal Pavel učitel  518 305 328 drapal@soukyjov.cz
  Fúsková Adriana pokladní, účetní 518 305 325 fuskova@soukyjov.cz
Ing. Havliš Stanislav učitel  518 305 329 havlis@soukyjov.cz
  Hebron Jaroslav učitel odborného výcviku 518 324 431 hebron@soukyjov.cz
Ing.  Hlahůlková Pavla učitelka, koordinátorka ŠVP 518 305 321 hlahulkova@soukyjov.cz
Ing.  Holubík Jan učitel 518 305 329 holubik@soukyjov.cz
  Hromadová Jindřiška asistentka pedagoga 518 324 429  
  Chromá Soňa asistentka pedagoga 518 305 321  
Mgr. Ištvánková Eva učitelka 518 324 429 istvankova@soukyjov.cz
Mgr. Jakša Pavel učitel 518 305 328 jaksa@soukyjov.cz
Bc. Janás Štěpán učitel odborného výcviku 518 324 431 janas@soukyjov.cz
Ing.  Janča František učitel  518 305 328 janca@soukyjov.cz
RNDr. Koiš Petr, Ph.D. ředitel školy 518 305 320
774 405 602
kois@soukyjov.cz
  Kozáková Markéta referentka svářecí školy, účetní 518 615 329 kozakova@soukyjov.cz
  Macúch Marek učitel odborného výcviku 518 615 329 macuch@soukyjov.cz
Ing. Machálková Leona ekonomka, zástupce ředitele TEP 518 305 324
774 405 604
machalkova@soukyjov.cz
  Majová Světlana učitelka 518 305 329 majova@soukyjov.cz
Ing. Malacková Lenka učitelka 518 305 327 malackova@soukyjov.cz
Mgr. Martykán Jiří učitel 518 305 328 martykan@soukyjov.cz
  Matyáš Radek učitel odborného výcviku 518 615 329 matyas.r@soukyjov.cz
Mgr. Menšíková Stanislava učitelka 518 305 327 mensikova@soukyjov.cz
Bc. Mikulčík Josef vedoucí učitel OV - techn. obory, vedoucí svář. školy 518 615 329
774 405 614
mikulcik@soukyjov.cz
Mgr. Milo Ondřej učitel; správce ICT 518 305 328 milo@soukyjov.cz
Mgr. Mňačková Hana učitelka, školní metodička prevence, školní speciální pedagožka 518 324 429
774 405 608
mnackova@soukyjov.cz
Mgr.  Neničková Hana učitelka  518 305 321 nenickova.h@soukyjov.cz
Bc. Něničková Simona personalistka, sekretářka, studijní oddělení

518 615 109              774 405 610

nenickova@soukyjov.cz
  Neradilová Naděžda referentka BOZP, PO 518 305 326 neradilova@soukyjov.cz
Mgr. Nesvadbová Miriam učitelka 518 305 321 nesvadbova@soukyjov.cz
Ing. Ondroušek Tomáš učitel  518 305 328 ondrousek@soukyjov.cz
Ing. Ondříšková Iva učitelka 518 305 328 ondriskova@soukyjov.cz
  Palme Lubomír asistent pedagoga 518 305 322  
Mgr. Pataki Lenka

zástupkyně ředitele pro OV - obory služeb; výchovná poradkyně

518 324 429
774 405 605
pataki@soukyjov.cz
Ing. Pavlas Zdeněk zástupce ředitele pro OV - technické obory 518 305 326
774 405 603
pavlas@soukyjov.cz
Mgr. Pinterová Irena učitelka 518 305 321 pinterova@soukyjov.cz
  Polášek Zbyněk učitel odborného výcviku 518 615 329 polasek.z@soukyjov.cz
  Polášková Anna vedoucí hospod. správy MPV Havlíčkova 518 305 322
774 405 609
polaskova@soukyjov.cz
Ing.  Prokipčáková Silvia učitelka 518 305 327 prokipcakova@soukyjov.cz
  Rudický Roman učitel odborného výcviku 518 324 431 rudicky@soukyjov.cz
  Sabáček Marek učitel odborného výcviku 518 615 329  
  Sábo Rostislav učitel odborného výcviku 518 615 329  
  Suchánek Vladimír učitel odborného výcviku 518 615 329  
Ing. Šašinková Jana zástupkyně ředitele pro TV 518 324 429
774 405 601
sasinkova@soukyjov.cz
Mgr. Šebela Luděk učitel 518 305 327 sebela@soukyjov.cz
  Šikulová Martina kontrolor, administrativní pracovnice 518 615 109 sikulova@soukyjov.cz
  Škoula Rudolf učitel odborného výcviku 518 615 329  
  Šošovičková Monika asistentka pedagoga    
  Urubková Eliška učitelka 518 305 321 urubkova@soukyjov.cz
  Vaculíková Alena účetní 518 305 325 vaculikova@soukyjov.cz
Mgr. Vaculíková Libuše učitelka 518 305 327 vaculikova.l@soukyjov.cz
  Varmuža Jiří učitel odborného výcviku 518 615 329 varmuza@soukyjov.cz
Ing. Vavříček Jiří učitel 518 305 329 vavricek@soukyjov.cz
  Vomáčka Pavel učitel odborného výcviku 518 324 431 vomacka@soukyjov.cz
  Vomela Lukáš učitel odborného výcviku 518 615 329 vomela@soukyjov.cz
Ing. Voznica Bohumil učitel 518 305 326 voznica@soukyjov.cz
Mgr.  Výleta Vojtěch školní psycholog    
  Zálešák Martin učitel odborného výcviku 518 324 431 zalesak@soukyjov.cz
Ing. Zapletalová Pavla učitelka 518 305 329 zapletalova@soukyjov.cz
  Zbožínek Matouš učitel odborného výcviku; učitel 518 324 431  

 

MPV Za Humny 3303/24

 

Mgr. Bednaříková Hana vedoucí učitelka odloučeného pracoviště 518 613 762 bednarikova@soukyjov.cz
Bc. Beránková Marcela učitelka odborného výcviku, učitelka praktické školy 518 612 880  
  Bouchnerová Martina učitelka odborného výcviku 518 612 880  
Ing. Divácký Vladimír vedoucí učitel OV - stavební obory 774 405 606 divacky@soukyjov.cz
  Guňa Jaroslav učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Hořava Pavel učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Huzlíková Dagmar učitelka odborného výcviku 518 612 880  
Bc. Hýblová Jarmila učitelka odborného výcviku, učitelka praktické školy 518 612 880  
  Ivan Daniel učitel odborného výcviku 518 612 880  
Bc. Jagošová Naděžda učitelka odborného výcviku 518 612 880  
  Janás Michal učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Karlíková Jana vedoucí hosp. správy MPV Za Humny 518 612 880              774 405 611 karlikova@soukyjov.cz
  Klimešová Naděžda asistentka pedagoga    
Bc. Kuřinová Andrea učitelka odborného výcviku 518 613 880  
  Lupač Jan učitel odborného výcviku 518 613 880  
Mgr.  Malá Martina učitelka praktické školy 518 612 880 mala@soukyjov.cz
  Matyáš Josef ml. učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Matyáš Josef st. učitel odborného výcviku 518 612 880 matyas@soukyjov.cz
  Matyáš Zdeněk učitel odborného výcviku 518 612 880 matyas.z@soukyjov.cz
  Mičková Klára učitelka odborného výcviku    
Bc. Miškarová Jarmila vedoucí učitelka odborného výcviku - obory služeb 604 811 759 miskarova@sspkyjov.cz
Bc. Neduchalová Marie asistentka pedagoga    
Ing. Bc. Němečková Jana učitelka odborného výcviku    
Mgr. Páterová Karla učitelka odborného výcviku 518 612 880  
  Pavlačková Jana učitelka odborného výcviku 518 612 880  
Ing. Pavlas Zdeněk zástupce ředitele pro OV - technické obory 518 615 051
774 405 603
pavlas@soukyjov.cz
  Pres Petr učitel odborného výcviku 518 612 880 pres@soukyjov.cz
  Průša Petr učitel odborného výcviku 518 612 880  
Mgr.  Strmisková Petra učitelka odborného výcviku    
  Ševčík Svatopluk učitel odborného výcviku 518 612 880  
Bc. Šupová Dana učitelka odborného výcviku 518 612 880                             
  Vašulka Jaroslav učitel odborného výcviku 518 612 880  
  Vávrová Kamila asistentka pedagoga 518 613 762  
  Zajdák Vlastimil asistent pedagoga 518 613 763  
  Zemánek František řidič, údržbář 518 612 880
774 405 613
 

 

MPV I. Javora 3018

 

  Kopečná Hana účetní, vedoucí ŠJ, provozní MPV I. Javora

518 616 193
774 405 612

kopecna@soukyjov.cz
    číšník, servírka 518 328 006  

 

 

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace