Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Malířské a natěračské práce

Název oboru: Malířské a natěračské práce
Kód oboru: 36-57-E/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem. Absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač.
Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché malířské a natěračské práce. Typickými činnostmi je příprava povrchu
pro malby a nátěry na omítkách, provedení a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle návrhů, míchání a tónování barev a základy tapetování.

Absolvent je připravován tak, aby byl schopen uplatnit se na trhu práce, aby se začlenil do společnosti a vypěstoval si kladný vztah k práci.

 Více informací o oboru

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace