Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Maturitní zkoušky

Přihlášky k MZ Jaro 2022: 2.N, 4.M

Termíny MZ ve zkušebním období Jaro 2022
PP - písemné  práce:
                     20. 4. 2022 - z českého jazyka a literatury, od 8.00 hod, budova školy ul. Havlíčkova
                     21. 4. 2022 - z anglického jazyka, od 8.00 hod, budova školy ul. Havlíčkova
PR - praktické maturitní zkoušky:
                     Obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení:
                      26. 4. 2022 a 27. 4. 2022 z odborného výcviku, od 7.00 hod, dílny ul. Havlíčkova
                     Obor podnikání:
                      27. 4. 2022 z odborných předmětů, od 8.00 hod, budova školy ul. Havlíčkova
DT - didaktické testy:
                      2. 5. 2022 z matematiky, od 8.00 hod, budova školy ul. Havlíčkova
                      2. 5. 2022 z anglického jazyka, od 13.00 hod, budova školy ul. Havlíčkova
                      3. 5. 2022 z českého jazyka a literatury, od 8.00 hod, budova školy

ÚZ - ústní maturitní zkoušky profilové části:
                      23. 5. - 27. 5. 2022

Společné a profilové maturitní zkoušky 2022
Předměty a formy zkoušek třídy 2.N - obor 64-41-L/51 Podnikání
Předměty a formy zkoušek třídy 4.M - obor 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení


Témata k ústním maturitním zkouškám 2022:
     anglický jazyk
     český jazyk a literatura - seznam literárních děl
     účetnictví (2.N)
     odborné ekonomické předměty (2.N)
     elektrotechnika (4.M)
     instalace technických zařízení budov (4.M)

Společná ustanovení pro konání písemných prací a ústních zkoušek z ČJL a AJ
v profilové části MZ v roce 2022

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace