Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Maturitní zkoušky

Přihlášky k MZ Jaro 2022: 2.N, 4.M

Společné a profilové maturitní zkoušky 2022
Předměty a formy zkoušek třídy 2.N - obor 64-41-L/51 Podnikání
Předměty a formy zkoušek třídy 4.M - obor 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení


Témata k ústním maturitním zkouškám 2022:
     anglický jazyk
     český jazyk a literatura - seznam literárních děl
     účetnictví (2.N)
     odborné ekonomické předměty (2.N)
     elektrotechnika (4.M)
     instalace technických zařízení budov (4.M)

Společná ustanovení pro konání písemných prací a ústních zkoušek z ČJL a AJ
v profilové části MZ v roce 2022

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace