Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Pokrývač

Název oboru: Pokrývač
Kód oboru: 36-69-H/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání pokrývače ve stavebních firmách a má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Zde může pracovat jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele.

Je schopen provádět základní pokrývačské práce na střechách, tj. pokrývání střech pálenou, betonovou, plechovou a živičnou krytinou. Dále může plnit důležité úkoly při výkonu dalších prací na stavbě, jako je montáž jednoduchých klempířských konstrukcí, střešních oken a dalších střešních těles, montáž záchytných konstrukcí pro práci ve výškách, provádění komplexních oprav krytin.

O absolventy se zajímá i Cech pokrývačů, který je podporuje preferenčním příspěvkem během studia. Jednou z dalších možností vzdělání je pro absolventy tříletých oborů nástavbové studium. 

 Více informací o oboru

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace