Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Pokrývačské práce

Název oboru: Pokrývačské práce
Kód oboru: 36-69-E/01
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis uplatnění absolventa v praxi
(obor ve školním roce 2019/2020 nebude otevřen!)

Absolvent oboru získá střední vzdělání s výučním listem, potřebné pro povolání stavební dělník – na výkon pokrývačských prací.
Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché pokrývačské práce na šikmých a plochých střechách.
Typickými činnostmi na šikmých střechách jsou přípravné a pokrývačské práce při krytí střech skládanými a velkoplošnými krytinami. Na plochých střechách zhotovuje povlakové krytiny z asfaltových pásů a hydroizolačních fólií včetně doplňkových vrstev střešního pláště a povrchových úprav.

Žáci jsou vychováváni také tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí vybraných činností profese a aby si vypěstovali kladný vztah k práci.
Absolvent je schopen po příslušné praxi samostatně vykonávat jednoduché pokrývačské práce na občanských a bytových stavbách.

 Více informací o oboru

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Kyjov, příspěvková organizace