Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Modernizace technického vybavení pro výuku Odborného...

Regionální operační program Jihovýchod

Období: 2012 - 2013

Celkové způsobilé výdaje: 3 200 000,- Kč


Cílem projektu bylo zvýšit odborné kompetence, a tím i uplatnitelnost na trhu práce, absolventů oborů vzdělání Strojní mechanik (kód: 23-51-H/01), Elektrikář (kód: 26-51-H/01), Instalatér (kód: 36-52-H/01) a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (kód: 39-41-L/02).

Cíle projektu bylo dosaženo zkvalitněním výuky Odborného výcviku prostřednictvím:
1. vytvoření nového moderního pracoviště zaměřeného na inovativní technologie vytápění a ohřevu vody (solární systém, tepelné čerpadlo, systém měření a regulace celého otopného systému),
2. modernizací vybavení dílny zaměřené na nové trendy v oblasti elektro (nový nábytek, nářadí a přístroje, digitální komunikační a kamerové systémy, soft start, frekvenční měniče, ...)
3. doplnění technického vybavení dílny na strojní zpracování kovů (vertikální frézka FGV 32, dvě sloupové vrtačky, dvě pásové pily, ...).

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17