Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Inovační trendy v rukou mladých řemeslníků

Leonardo da Vinci - program Mobility

Období: 2013 - 2014

Celkové způsobilé výdaje: 30 115 EUR


Projekt byl zaměřen na rozšíření odborného tréninku dovedností a praktických činností při práci v technologii sádrokartonových konstrukcí na stavbách na Slovensku a ve školícím středisku ve Franfurktu n/Odrou v SRN. 

2013 - třítydenní stáž ve vzdělávacím školícím středisku ve Frankfurtu n/Odrou v SRN. Účast 10 žáků a 1 pedagog jako doprovod.

2014 - třítydenní stáž na Stredné odborné škole stavebné , Tulipánová 2, Žilina v SR. Účast 10 žáků a 1 pedagog jako doprovod.

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17