Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

SOU Kyjov - škola pro praxi

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Období: 2017 - 2019

Celkové způsobilé výdaje: 1 108 653,- Kč


V průběhu školních let 2017/2018 a 2018/2019 bude realizováno popř. personálně zajištěno:

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17