Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Virtuální svářecí škola

Integrovaný regionální operační program

Období: 2017 - 2018

Celkové způsobilé výdaje: 7 892 802 Kč


Stručný popis projektu:                              

Projekt řeší nákup šesti pracovišť virtuálního svařování a drobné stavební úpravy v jedné učebně odborného výcviku za účelem zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání ve vazbě na popularizaci technických profesí, k získávání klíčových schopností a odstranění nesouladu nabídky a poptávky po svářečích na regionálním trhu práce. V rámci projektu dojde k vybudování učebny virtuálního svařování, kterou budou využívat žáci SOU Kyjov při odborném výcviku k získání svářečského průkazu.

 

Cíle projektu:                                                  

Cílem projektu je zvýšit odborné kompetence, a tím i uplatnitelnost na trhu práce absolventů oborů vzdělání strojní mechanik, instalatér a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Středního odborného učiliště Kyjov, p.o. Cíle projektu bude dosaženo zkvalitněním výuky praktického vyučování prostřednictvím vybudování učebny virtuálního svařování.

 

Výsledky projektu:                        

Vybudování učebny virtuálního svařování.

 

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.

 

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17