Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

3P - Prevence, Pomoc, Podpora

Jihomoravský kraj - Preventivní programy realizované školami

Období: 2019

Celkové způsobilé výdaje: 50 640,-


Základní cíle projektu jsou tři:

  1. Identifikace problémového chování žáků ve třídách a identifikace žáků vyžadujících odbornou pomoc.

    Cíle bude dosaženo komplexní diagnostikou v jednotlivých třídách prvního ročníku
    a v problémových třídách vyšších ročníků.

  2. Identifikace rizikového chování žáků ve vztahu k závislostem.

    Cíle bude dosaženo komplexní diagnostikou v jednotlivých třídách prvního a druhého ročníku.

  3. Eliminace rizikového chování žáků ve vztahu k závislostem.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborných skupinových a individuálních konzultací v průběhu roku 2019 a tematickými besedami s odborníky na závislosti.

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17