Stravování Facebook
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Implementace KAP JMK II

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Období: 2020-2023

Celkové způsobilé výdaje: 7 824 316,- Kč


Střední odborné učiliště Kyjov, p. o. (dále SOU Kyjov) uzavřelo s Jihomoravským krajem smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem na společnou realizaci projektu Implementace KAP JMK II. SOU Kyjov se v rámci projektu zapojí do realizace následujících aktivit:

1) Podpora odborného a polytechnického vzdělávání

Podaktivity:

2) Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Podaktivity:

© STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Kyjov, Havlíčkova 1223/17